Kunstwerkgroep zoekt mensen

De adviesraad Cultuur en erfgoed heeft een nieuwe werkgroep opgericht die de naam ‘Kunstwerkgroep’ kreeg. Momenteel bestaat de werkgroep uit tien leden en is het een heel diverse samenstelling.  Omdat er zeker nog plaats is voor frisse ideeën en enthousiaste medewerkers lanceren we graag een oproep. Wil je graag deel uitmaken van de Kunstwerkgroep? Laat dit dan zeker weten aan de Cultuurdienst.

De werkgroep is samengesteld uit een brede verzameling van mensen die op verschillende manieren met kunst verbonden zijn. Op deze wijze verzamelt ze voldoende knowhow over onze Beernemse kunstenaars, de  plaatselijke kunstliefhebber en de verschillende vormen van kunst zelf.

Het doel is om in onze gemeente een werkgroep te hebben die nadenkt over kunstgerelateerde projecten, deze  daarna uitwerkt en ze uiteindelijk concreet realiseert. Ze wil dit doen in samenwerking met de Cultuurraad, de Cultuurdienst, de verenigingen en met iedereen die inbreng kan hebben.

Ken je kunstenaars? Geef ze door

Ook het signaleren van kunstenaars is in deze ontwikkelingsfase uiterst belangrijk: we willen geen kunstenaar missen. De werkgroep is namelijk volop bezig met het inventariseren van alle kunstenaars. Geef de namen door aan de Cultuurdienst.

Meer info

Bij de Cultuurdienst, cultuurdienst@beernem.be, 050 79 99 00

op maandag 30 mei 2022
Nieuwsoverzicht