Plaatsing IBA's

Het zoneringsplan bepaalt waar een IBA (individuele behandeling afvalwater) geplaatst moet worden. Aangezien niet alle IBA’s tegelijkertijd kunnen geplaatst worden, stellen we prioriteiten. We geven voorrang aan waterwin-gebieden en milieugevoelige gebieden.

Ontving je van ons een uitnodiging om een IBA te plaatsen, dan komt een afkoppelingsdeskundige bij je langs. Die maakt een plan op van de te realiseren situatie en daarna wordt er een overeenkomst gesloten tussen jou en het gemeentebestuur met de wederzijdse rechten en plichten.

Onderaan dit bericht kan je een filmpje en een presentatie downloaden met meer uitleg over het plaatsen van de IBA.

op woensdag 25 mei 2022
Nieuwsoverzicht