Nieuwsbrief rioleringswerken Sijselestraat – Update 29 april 2022

De rioleringswerken starten op maandag 2 mei 2022. Er zal geen doorgaand verkeer mogelijk zijn in de Danegemstraat vanaf de Sijselestraat tot en met huisnummer 11. Ter hoogte van het kruispunt wordt het verkeer geregeld met verkeerslichten. Lees hier de nieuwsbrief over de eerste fase van de werken.

Zoals gepland start aannemer Verhegghe met de werken op maandag 2 mei. In de eerste fase van de werken zal de Danegemstraat vanaf de Sijselestraat tot en met huisnummer 11 afgesloten zijn voor doorgaand verkeer. Deze fase duurt vermoedelijk tot begin juni 2022. Een van de eerste dingen die moeten gebeuren is een aansluiting maken van de nieuwe riolering met de bestaande riolering in de Sijselestraat.

Hiervoor wordt ter hoogte van het kruispunt één weghelft ingenomen. Het verkeer wordt er geregeld met verkeerslichten. Deze lichten zullen gecombineerd worden met de verkeerslichten voor de aanleg van de nieuwe gasleiding.

Nieuwe gasleiding

Het was de bedoeling dat alle nutsmaatschappijen klaar zouden zijn met hun werk op het ogenblik dat de aannemer begon met zijn werken. Maar kort geleden kregen we de melding van Fluvius dat ze nog een gasleiding moeten vernieuwen. Hun bestaande leiding bleek in slechtere staat dan ze zelf dachten. Om een nieuwe gasleiding te plaatsen, moeten er opnieuw graafwerken uitgevoerd worden in de groenstrook langs het fietspad. Eens deze volledig is aangelegd en uitgetest en de woningen aangekoppeld zijn, kan de bestaande leiding weggenomen worden.

Om de einddatum van de werken niet achteruit te schuiven, hebben we enkele extra afspraken gemaakt met Fluvius en aannemer Verhegghe zodat deze gelijktijdig kunnen werken. Op deze manier wordt de periode van wegenwerken niet verlengd.

Afvalophaling

De ophaalwagen van IVBO kan niet door de werfzone komen. Daarom zijn er enkele ophaalpunten voorzien waar de ophaalwagen wel kan komen. Deze zijn ter plaatse aangeduid met een bord.

Je vindt deze op volgende locaties:

  • Kruispunt Danegemstraat met Sijselestraat
  • In de omgeving van Danegemstraat 13

Woon je in de werfzone Danegemstraat dan vragen we om je afval naar het ophaalpunt te brengen. Dit kan vanaf 18.00 u de avond voor de ophaling tot 7.00 u ’s morgens de dag van de ophaling. Door de werken is het mogelijk dat het uur van ophaling anders is dan voor de werken. Hou dus zeker rekening met de vermelde uren.

Help elkaar. Is het voor je buur moeilijk om het afval naar een ophaalpunt te brengen, dan zal je buur je dankbaar zijn als je zijn/haar afval meeneemt.

Actuele stand van zaken

We streven ernaar om de planning zo correct mogelijk te volgen. Maar hou er rekening mee dat de planning van de werken kan wijzigen door onvoorziene (weers)omstandigheden. Voor een actuele stand van zaken:

Meer info

Heb je vragen over de uitvoering van dit project, dan kan je terecht bij de dienst Infrastructuur op het nummer 050 28 90 81 (tussen 8.30 en 16.00 u) of via infrastructuur@beernem.be.

De informatie van de infoavond - die begin dit jaar plaatsvond - kan je terugvinden op Rioleringswerken Sijselestraat tussen Praatstraat en Danegemstraat - Gemeente Beernem 

op vrijdag 29 april 2022
Nieuwsoverzicht