Natuurvriendelijk maaibeheer voor meer bijen

Op onze (begraaf)parken en andere groenzones passen we al enkele jaren natuurvriendelijk maaibeheer toe. Dat houdt in dat we die zones twee keer per jaar maaien. Door het gras minder vaak te maaien, kan het uitgroeien tot een waardevolle graszone die meer (honing)bijen, vlinders en allerlei andere insecten aantrekt. Minder maaien betekent dus meer biodiversiteit.

De eerste maaibeurt gebeurt omstreeks eind juni-juli, de tweede is voorzien in de tweede helft van oktober. De buitenranden en de natuurlijke ‘paadjes’ maaien we frequenter. We stellen onze plannen doorheen het jaar bij waar nodig.

Het ecologisch maaibeleid zorgt bovendien voor een aantrekkelijk openbaar domein want bloemenvelden fleuren op.

Groenzones zelf onderhouden

Ook rond sommige bomen (boomspiegels) passen we natuurvriendelijk maaibeheer toe (twee maaibeurten per jaar). Het staat je vrij om de boomspiegel of een andere groenzone in je buurt vaker te maaien. Onderhoud je het openbaar groen dat aan jouw eigendom grenst? Dan heb je recht op gratis groenafvalzakken. Je kon de gratis groenafvalzakken aanvragen tot 30 april. 

Meer info

Bij de Groendienst, groen@beernem.be, 050 28 90 87

op donderdag 31 maart 2022
Nieuwsoverzicht