Hoe kijk jij naar Beernem als dorp: Masterplan

Het ruimtelijk Masterplan voor de dorpskern van Beernem is het resultaat van een intense samenwerking tussen het ontwerpbureau MAAT-Ontwerpers, onze medewerkers, experts en inwoners. Samen dachten we na over de toekomst van de dorpskern van Beernem en hoe we enkele ruimtelijke uitdagingen op vlak van wonen, verplaatsen en ontmoeten kunnen aanpakken. MAAT-Ontwerpers heeft alle input verwerkt tot een Masterplan.

Je kan dit Masterplan onderaan dit nieuwsbericht downloaden.

Inspraaktraject

Graag willen we de inwoners bedanken voor de vele input tijdens het inspraaktraject.

Elke inwoner kreeg in het voorjaar van 2022 de kans om op een wandelkaart ideeën te noteren voor een aangenaam en leefbaar Beernem. Er zijn in totaal 64 wandelkaarten ingediend.

Op maandag 20 juni 2022 konden inwoners tijdens het inspraakmoment in gesprek gaan met de ontwerpers rond verschillende maquettes van Beernem (wonen, mobiliteit, site O.C/bib/gemeentehuis). De ontwerpers hebben concrete voorstellen afgetoetst op basis van hun eigen expertise en alle ideeën die ze hebben verzameld via de wandelkaarten, hun gesprekken met experts en onze medewerkers. Tijdens het inspraakmoment was er een leuke, dynamische sfeer. In totaal waren er 65 mensen aanwezig.

Tijdens de ontwerpweek in juni waren er nog verschillende bijeenkomsten met experts, raadsleden en medewerkers rond drie thema’s:

  • Diverse wijken: Hoe wonen inwoners vandaag in Beernem? Wat bepaalt de identiteit van de wijken en hoe kunnen we deze versterken?
  • Verbonden wijken: Hoe duurzaam verplaatsen in Beernem?
  • Wijken om te ontmoeten: Hoe aangenaam ontmoeten in Beernem?

Deze input is nu verwerkt in een Masterplan voor Beernem.

DNA van het dorp

Het inspraaktraject kadert binnen ‘DNA van het dorp’ van de provincie West-Vlaanderen. Met DNA van het dorp wil de provincie lokale besturen helpen om de ontwikkelingen in kleine dorpskernen in goede banen te leiden. Daarnaast zal de provincie onze gemeente begeleiden om het masterplan om te zetten in de praktijk. Het masterplan vormt dan ook geen eindpunt, maar het beginpunt van een levendige toekomst voor Beernem!

Meer info

Dienst Communicatie, communicatie@beernem.be, 050 28 90 71

op woensdag 21 december 2022
Nieuwsoverzicht