Werken Scherpestraat - Nieuwsbrief 14 maart 2022

Hier lees je een stand van zaken over de werken in de Scherpestraat.

Scherpestraat vanaf rondpunt t.e.m. huisnr. 15 (kant oneven nummers)

Na opbraak van het fietspad (de rijweg moet er hier niet uit) is vastgesteld dat bestaande riolering in slechte staat is. We hebben hier dus onverwacht extra werk. De aannemer zal een nieuwe riolering voor regenwater moeten plaatsen (naast de rijweg).

De controleputten van de riolering zijn besteld. Zodra deze geleverd zijn, kan de aannemer opnieuw verder doen.

Scherpestraat 17 tem 31a (kant oneven nummers)

Hier is de opbraak van het fietspad achter de rug en kan de aannemer starten met de bovenbouw: de aanleg van de greppels, borduren en het fietspad.

Scherpestraat vanaf rondpunt t.e.m. huisnr. 24 (kant even nummers)

De aannemer is bezig met de opbraak van de parkeerstrook (rijweg moet er hier niet uit). Daarna start de aannemer met de bovenbouw: de aanleg van de greppels, borduren en het fietspad.

Scherpestraat 26 tot 44

De aannemer heeft hier al een weghelft opgebroken en kan dus in principe starten met de rioleringswerken. Maar er moeten eerst veiligheidswanden in de grond geplaatst worden. De toegang tot de woning blijft verzekerd.

Er zitten veenlagen in de grond. Dat is een natte, sponsachtige grondsoort. Om op een veilige manier het grondwaterpeil te kunnen verlagen, moeten er eerst veiligheidswanden in de grond worden geplaatst. Pas daarna kan de aannemer starten met de aanleg van de riolering.

Het plaatsen van deze veiligheidswanden is nog niet opgestart. De machine die de veiligheidswanden moet maken, is momenteel defect. Op een andere werf is er een steekvlam uit de machine gekomen en het is niet evident om de machine op korte termijn te repareren (schade groter dan eerst gedacht). De aannemer is momenteel op zoek naar een andere aannemer die ook zo’n machine heeft. Dit is een moeilijke zoektocht aangezien er maar weinig zo’n machines zijn en bovendien moeten die machines ook vrij zijn.

We hebben dus jammer genoeg nog geen concrete informatie over de productie van de veiligheidswanden. We houden je op de hoogte.

Info over de werken?

Vragen of opmerkingen

Met vragen of opmerkingen kan je terecht bij

  • de dienst Infrastructuur, infrastructuur@beernem.be, 050 28 90 81
  • de buurtambassadeurs:
    • Vermeire Daniel Vermeire, Berendonkstraat 18, 0470 88 05 46
    • Pieter Eykelberg, zuiddammestraat 1b, 0496 56 46 45
  • Aquafin, contact@Aquafin.be, 03 450 45 45
op maandag 14 maart 2022
Nieuwsoverzicht