Bouw nieuwe gemeenteschool wordt gefaseerd uitgevoerd

Het architectenteam Luum Architects en Ariës Brugge is aangesteld voor het ontwerp van de nieuwe gemeenteschool in het centrum van Oedelem. Het College van burgemeester en schepenen oordeelde om het ontwerp van de nieuwe gemeenteschool bij te sturen en te faseren om zo het bouwdossier betaalbaar te houden.

Door covid stijgen de bouwprijzen met maar liefst 30%. Daarom wordt de polyvalente zaal voorlopig niet gebouwd. De gemeente bekijkt samen met de Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia, die hoofdzakelijk gebruik zou maken van die zaal, waar ze een onderkomen kan krijgen. Een voorstel is om de harmonie  in de exporuimte van Het Schepenhuys te huisvesten tot de polyvalente zaal is gebouwd.

We vinden het belangrijk dat de andere troeven in het dossier behouden blijven. Zo is er door de grote refter ruimte voor het lokale gemeenschapsleven, komt er een nieuwe buitenschoolse kinderopvang en zijn er techniek- en tekenklassen voor het kunstonderwijs voorzien.

Het dossier wordt verder uitgewerkt en tijdens de gemeenteraad van juni 2022 ter goedkeuring voorgesteld.

op donderdag 24 februari 2022
Nieuwsoverzicht