Groen licht voor gunning bouw zwembad

Het college van burgemeester en schepenen zet het licht op groen voor de gunning van de bouw van het nieuwe zwembad in sportpark Drogenbrood.

De aanbestedingsprocedure voor het nieuwe zwembad is momenteel lopende. Net als in heel wat andere sectoren zijn wegens COVID-19 ook in de bouwsector de prijzen gevoelig gestegen. De aanbestedingsprijs is bijgevolg hoger dan het bedrag dat we in de meerjarenbegroting 2020-2025 hebben ingeschreven.  

Om de (nieuwe) financiële oefening grondig en als een goede huisvader te kunnen maken hebben we extra tijd genomen om op die manier een verantwoorde beslissing te kunnen nemen. Zo blijft Beernem een financieel gezonde gemeente.  

Conclusie na deze oefening is dat het college van burgemeester en schepenen met volle overtuiging en vertrouwen het licht op groen zet voor de gunning van de bouw van het nieuwe zwembad. 

op vrijdag 29 oktober 2021
Nieuwsoverzicht