Dragen van een mondmasker

Sinds zaterdag 20 november is er een uitbreiding van de mondmaskerplicht en geldt de mondmaskerplicht vanaf de leeftijd van 10 jaar (voorheen 12 jaar). Hieronder volgt een overzicht.

Het dragen van het mondmasker is verplicht: 

 • in de voor het publiek toegankelijke ruimten van ondernemingen, verenigingen en diensten
 • in de voor het publiek toegankelijke ruimten van handelszaken, winkels en winkelcentra
 • in de bibliotheken, spelotheken en mediatheken
 • in de besloten en voor het publiek toegankelijke ruimten van de inrichtingen die behoren tot de culturele, feestelijke, sportieve, recreatieve en evenementensector en ook in de fitnesscentra
 • in de gebouwen voor de eredienst en de gebouwen bestemd voor de openbare uitoefening van niet-confessionele morele dienstverlening
 • bij verplaatsingen in de publieke en niet-publieke delen van de gerechtsgebouwen, alsook in de zittingszalen bij elke verplaatsing en, in de andere gevallen, overeenkomstig de richtlijnen van de kamervoorzitter
 • in de publiek toegankelijke ruimten van overheidsgebouwen
 • voor het personeel bij professionele horeca-activiteiten worden uitgeoefend
 • in de horecazaken en plaatsen waar horeca-activiteiten worden uitgeoefend wanneer klanten niet aan tafel of aan de toog zitten (ook tijdens privéfeesten in horecazaken)
 • in de besloten ruimtes van het openbaar vervoer en het georganiseerd collectief vervoer
 • voor de dienstverlener en de klant in inrichtingen en plaatsen waar contactberoepen worden uitgeoefend, d.w.z. wanneer zij direct fysiek contact hebben of wanneer de afstand van 1,5 meter niet kan worden gegarandeerd voor een duur van minstens 15 minuten
 • voor de medewerkers, organisatoren en het publiek tijdens evenementen, culturele en andere voorstellingen, sportieve wedstrijden en trainingen, en congressen
 • tijdens de private bijeenkomsten (binnen, meer dan 50 of buiten, meer dan 100)

Je mag het mondmasker occasioneel afzetten om te eten en te drinken en wanneer het dragen ervan onmogelijk is omwille van de aard van de activiteit.

Het mondmasker is niet verplicht:

 • in dancings en discotheken waar de toegang wordt geregeld met een Covid Safe Ticket en zelftests
 • tijdens de private bijeenkomsten (binnen, max 50 of buiten, max 100) 

Het blijft sterk aanbevolen om een mondmasker te dragen wanneer het onmogelijk is om de regels van social distancing na te leven.

op zaterdag 20 november 2021
Nieuwsoverzicht