Toekomst Beernemse kerken - Startmoment op 16 november

De herfst van 2021 vormt een belangrijke mijlpaal in de geschiedenis van het publiek religieus patrimonium in Beernem. We gaan samen met de inwoners, het centraal kerkbestuur en de lokale geloofsgemeenschap de toekomstmogelijkheden onderzoeken van onze Beernemse kerken. Iedereen is welkom op het startmoment op dinsdag 16 november om 19.00 u.

We starten met de toekomst van de Heilige Maria Moeder Godskerk en de Sint-Petruskerk in Oostveld.

We willen hierbij elke Beernemnaar die zich verbonden voelt met het religieus patrimonium, betrekken. Daarom organiseren we een participatietraject onder begeleiding van Kapittel (Kapittel begeleidt ook de toekomst van de Sint-Godelieveabdij in Brugge).

Tijdens dit traject willen we aanbevelingen, toekomstperspectieven en opportuniteiten voor de twee parochiekerken verzamelen. Draagvlak en duurzaamheid staan hierbij voorop.

Het startmoment vindt plaats in de Sint-Amanduskerk op dinsdag 16 november om 19.00 u. Iedereen die interesse heeft, is welkom. Je hoeft je hiervoor niet in te schrijven.

Later volgt onder meer nog een ‘Kapitteldag’ per kerk waarbij we iedereen uitnodigen die wil meedenken over de toekomst van de respectievelijke kerk. Informatie hierover volgt later.

Meer info

Bij de dienst Communicatie, communicatie@beernem.be, 050 28 90 71

op dinsdag 16 november 2021
Nieuwsoverzicht