Prijs voor Inclusie 2022 - Ken je kandidaten?

Oranje Jeugdwerking Beernem en het initiatief van Play Unified wonnen de Prijs voor Inclusie in 2019, Ontmoetingscentrum De Klaver won de Prijs in 2017. Wie wint hem in 2022? Je hebt nog tot 30 november de tijd om inclusieve projecten of initiatieven in te dienen via sociaalhuis@beernem.be. Vermeldt daarbij zeker de motivatie waarom dit een nominatie verdient en de contactgegevens van de initiatiefnemer(s).

Uit alle inzendingen kiezen we drie genomineerden. Tijdens de Week van de Zorg 2022 zetten we de genomineerden in de bloemen en reiken we de Prijs voor Inclusie uit.

Prijs voor Inclusie

Met de Prijs voor Inclusie wil de adviesraad Personen met een Beperking initiatieven, projecten en verwezenlijkingen van verenigingen, bedrijven of personen in de kijker stellen die bijdragen tot een inclusieve samenleving.

Het gaat meer bepaald om initiatieven die ervoor zorgen dat participatie, ontmoeting en netwerkvorming toegankelijker zijn. Het streven naar een grotere vervlechting van mensen zonder en met beperkingen, waarmee meer dan 20% van de bevolking te maken heeft. Deze beperkingen kunnen een lichamelijke, mentale, of psychische kwetsbaarheid als oorzaak hebben.

Meer info

Bij het Sociaal Huis, sociaalhuis@beernem.be, 050 78 82 40

op dinsdag 05 oktober 2021
Nieuwsoverzicht