Wil je je stem laten horen in een van onze adviesraden?

In 2022 worden onze adviesraden opnieuw samengesteld. Een adviesraad adviseert het bestuur rond bepaalde thema's, zoals bv. sport, landbouw welzijn, milieu, senioren... Wil je deel uitmaken van een adviesraad en op die manier een actieve rol spelen in het beleid? Stel je dan zeker kandidaat! Je hebt de keuze uit tien adviesraden.

Wil je deel uitmaken van een van onze adviesraden?

De kerntaak van een adviesraad is het schrijven van adviezen voor het bestuur. Wil je hier actief aan meewerken? Ben je bereid om minstens vier keer per jaar samen te komen met je adviesraad en dit gedurende de komende drie jaar (2022-2024)? Stel je dan zeker kandidaat!

Voor de periode 2022-2024 richten we een adviesraad op rond volgende thema’s:

  • Cultuur en Erfgoed
  • Jeugd
  • Sport en Beweging
  • Milieu en Natuur
  • Lokale economie
  • Landbouw
  • Ontwikkelingssamenwerking en Lokale Solidariteit
  • Welzijn
  • Senioren
  • Personen met een beperking

Klik hier om je kandidaat te stellen voor een van deze adviesraden. Motiveer hierbij goed waarom je deel wilt uitmaken van een adviesraad. Je kan tot 9 januari je kandidatuur indienen.

Elke adviesraad moet uit minimum zes personen bestaan (met een maximum van twaalf personen). Komt een adviesraad niet aan minimum zes personen, dan kan een adviesraad samensmelten met een verwante adviesraad (bv. de adviesraden 'Welzijn' en 'Personen met een beperking' zouden, bij te weinig weerhouden kandidaten, kunnen samensmelten tot één adviesraad). 
Uiteraard hopen we om alle tien de adviesraden te kunnen oprichten. Twijfel je nog? Heb je een concrete vraag? Neem dan zeker contact op met een van de huidige leden (klik hier voor een overzicht van de huidige adviesraden) of met de communicatieambtenaar (communicatie@beernem.be).

op zondag 09 januari 2022
Nieuwsoverzicht