Zebrapad H. d'Ydewallestraat wordt veiliger

Het zebrapad in de H. d'Ydewallestraat wordt veiliger voor schoolkinderen. Het is de bedoeling dat het zebrapad tegen september 2021 duidelijker zichtbaar wordt voor de automobilisten zodat men op een veilige manier kan oversteken. Ook wordt er een studietraject opgestart voor het verkeersveiliger maken van het zebrapad aan Kleuterweelde en voor het doortrekken van de fietssuggestiestrook in de Knesselarestraat. Vlaanderen maakt hiervoor budget vrij.

Begin 2021 liet het kabinet van de Vlaamse minister van Mobiliteit en Openbare werken weten dat een budget van 15 miljoen euro was vrijgemaakt voor het beveiligen van schoolroutes langs gewestwegen. Gemeenten kregen de mogelijkheid knelpunten door te geven. Meer bepaald gaat het over 'quick wins', knelpunten waarvan de oplossing op korte tijd kan gerealiseerd worden.

We gaven deze drie punten door:

  1. Zebrapad H. d'Ydewallestraat (oversteekplaats voor de schoolkinderen van de Regenboog): vraag tot verhogen van de zichtbaarheid aangezien automobilisten er niet altijd stoppen
  2. Zebrapad Sint-Andreaslaan Kleuterweelde: vraag tot verhogen van de zichtbaarheid aangezien automobilisten er niet altijd stoppen
  3. Knesselarestraat: doortrekken van de fietssuggestiestrook vanaf de Oudezakstraat tot aan kruispunt met de Beernemstraat

Het kabinet bezorgde ons een terugkoppeling van de doorgegeven knelpunten:

  • Voor punt 1: er zullen verbeteringen aangebracht worden - men streeft naar een uitvoering tegen september 2021
  • Voor punt 2 en 3 wordt een studietraject opgestart. Uit de studieresultaten zal blijken welke maatregelen de verkeersveiligheid kunnen verbeteren en of deze in aanmerking komen voor 'quick win' ingrepen.
op woensdag 14 juli 2021
Nieuwsoverzicht