Kunstwerk Egg-bag ingehuldigd

Op zondag 20 juni is het kunstwerk Egg-Bag van beeldhouwer Karel Van Roy officieel ingehuldigd. Een culturele aanwinst voor onze gemeente! Je hebt het misschien al opgemerkt, langs de Parkstraat, vlakbij O.C. De Kleine Beer.

Hoewel cultuur door corona in quarantaine werd gezet, kon er in de beslotenheid van een kunstenaarsatelier wel stevig doorgewerkt worden. Het kunstwerk in Belgische blauwe hardsteen focust op hoe het lichaam en de geest van de mens op elkaar zijn ingesteld. We zien een verwonderd persoon die, zonder handen, vragend omhoogkijkt. Een eivorm doorboort het lichaam op borsthoogte, want net zoals iedereen, draagt dit beeld een rugzak met zich mee. Is dit ei een last, een gezwel, of is dit het begin van een nieuw leven? 

Dit kan twee richtingen uit. Een nieuw leven waarover je zelf geen controle hebt, ofwel een nieuw leven met het besef ‘ik kan er iets mee doen’, jezelf veranderen, nieuwe energie, zodat je weer vooruit kan kijken en weer handen hebt om iets te doen.

De voorbije coronaperiode heeft de rugzak bij iedereen wat meer gevuld. En heel wat mensen moesten noodgedwongen zelf bij de pakken blijven zitten. Maar we kijken alvast hoopvol naar de toekomst. 

Egg-bag, de zoekende mens, met zijn achtergrond en zijn ‘waaroms’, staat op een hellend vlak met plots voor hem een gedwongen stop, moet beslissen! Kijkt naar het gebouw… ook een mogelijkheid… CULTUUR...

Meer info

Bij de Cultuurdienst, cultuur@beernem.be, 050 79 99 00

op zondag 20 juni 2021
Nieuwsoverzicht