Straatfoto's

In de maanden juni en juli kan het zijn dat je deze auto ziet rondrijden in de straten van Beernem. We hebben namelijk opdracht gegeven aan Cyclomedia om nieuwe, actuele 360°beelden te maken van onze gemeente.

Deze foto’s bevatten mogelijk persoonsgegevens, zoals herkenbare gezichten, waarop de Algemene Verordening Gegevensbescherming (‘AVG’) van toepassing is.

Cyclomedia heeft een gerechtvaardigd belang om persoonsgegevens te verwerken op grond van artikel 6.1 sub f AVG. De verwerkingsdoeleinden betreffen de registratie en verwerking van straatfoto’s in een database teneinde deze foto’s – onder stringente voorwaarden – ter beschikking te stellen aan publieke en private organisaties. De foto’s worden vervolgens gebruikt ten behoeve van inspectie en beheer van de buitenruimte, visuele ondersteuning bij de implementatie en uitvoering van wetgeving, ontwikkeling van ruimtelijke plannen, voorbereiding van werkzaamheden in de openbare ruimte en andere (maatschappelijke) belangen.

Voordat Cyclomedia de opnamen hiertoe beschikbaar stelt aan haar klanten worden herkenbare personen en kentekens van auto’s onherkenbaar gemaakt (‘geblurd’). De geblurde opnamen worden door Cyclomedia bewaard zolang als nodig is om te voldoen aan de doeleinden van verwerking en om te kunnen voldoen aan de contractuele verplichtingen met afnemers. Cyclomedia heeft een Functionaris Gegevensbescherming aangesteld om toezicht te houden op de toepassing en naleving van AVG, die bereikbaar is via onderstaande contactgegevens.

Voor meer informatie, vragen, verzoeken tot inzage, rectificatie, wissing en beperking van de verwerking of het aantekenen van bezwaar kunt u contact opnemen met: Cyclomedia Technology B.V., Postbus 2201, 5300 CE Zaltbommel of privacy@Cyclomedia.com.

Je kan een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.

Meer info: https://www.Cyclomedia.com/nl/privacy-statement   

op maandag 07 juni 2021
Nieuwsoverzicht