Beernem is Pleegzorggemeente

Beernem ontving vrijdag het ‘Pleegzorglabel’ van Pleegzorg West-Vlaanderen. Als warme, kindvriendelijke en zorgzame gemeente willen we dat elk kind het goed heeft. Daarom maken we pleegzorg meer bekend bij onze inwoners en willen we Beernemse gezinnen warm maken voor pleegzorg.

Een pleeggezin geeft een nieuwe thuis aan kinderen van wie de ouders voor korte of lange tijd niet voor hen kunnen zorgen.

Wist je dat er in Beernem negen pleeggezinnen zijn die instaan voor de zorg van tien pleegkinderen? Maar er is dringend nood aan extra pleeggezinnen. Momenteel staan er nog 200 kinderen en jongeren op de wachtlijst. Voor hen is er nog geen plekje in een gezin gevonden. Misschien denk je zelf al een tijdje na om een pleegkind op te vangen in je gezin. Of wil je meer te weten komen over wat een pleeggezin kan betekenen voor een pleegkind. Surf alvast naar www.pleegzorg.be voor meer informatie.

Meer info

Surf naar www.pleegzorg.be of bij het Sociaal Huis, sociaalhuis@beernem.be, 050 78 82 40

op maandag 07 juni 2021
Nieuwsoverzicht