Bij-bordjes kondigen start ‘Week van de Bij’ aan

Als startschot van ‘De week van de bij’ werden er in 14 West-Vlaamse gemeenten bij-bordjes geplaatst. Ook in Beernem! Op de bij-bordjes staan ludieke spreuken zoals ‘Sorry voor het kruid, maar anders sterven de bijen uit’ en ‘Minder grasmachien = meer bijen zien!’. De bordjes staan telkens op een plaats die bijen ten goede komt. Bv: een bijenhotel, de aanplant van bijenvriendelijk groen, aangepast maaibeheer, …

Bijen zijn van groot belang voor onze voedselproductie en de biodiversiteit, maar hun aantal en diversiteit nemen de laatste decennia flink af. Met deze bordjes hopen we hier de aandacht op te vestigen, maar tegelijkertijd een inspiratiebron te zijn voor jullie om mee actie te ondernemen. Want ook privétuinen kunnen het verschil maken.  

De bijenbordjes zijn een initiatief van het bijenproject ‘Kruisbestuivers’, een samenwerking van Regionaal landschap Houtland, Stadlandschap West-Vlaamse hart, Inagro, de gemeente Knokke-Heist en 13 partnergemeenten, gesubsidieerd door het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling.

Meer info

Bij de Milieudienst, milieudienst@beernem.be, 050 28 90 76

op maandag 31 mei 2021
Nieuwsoverzicht