600 Beernemse kinderen blazen bellen tegen rook

Onder het motto “Ik blaas liever bellen dan rook” bliezen in totaal maar liefst 600 Beernemse kinderen bellen. Drie Beernemse scholen (De Drie Beertjes, De Bevertjes en De Notelaar) en de kinderen van al onze kinderopvanglocaties deden mee.

Zien roken, doet roken. We willen onze toekomstige jongeren beschermen tegen tabaksverslaving en ondertekenden daarom het charter van ‘Generatie Rookvrij’. In het kader van de Werelddag zonder Tabak, op 31 mei, organiseerden we samen met Logo (LOkaal GezondsheidsOverleg) deze ludieke bellenblaasactie.

Het Arbeidszorgcentrum De Klus van Covias bestickerde de bellenblazers.

Stappenplan richting rookvrij Beernem

We maakten een stappenplan op waarbij we geleidelijk aan plaatsen rookvrij maken en via sensibilisering oproepen om daar niet meer te roken. De scholen en buitenschoolse kinderopvangen komen het eerst aan bod. Door deze speelse actie betrekken we niet alleen de schooldirecties, de begeleiders van de BKO en de kinderen zelf, het is ook een eerste stap in het sensibiliseringstraject om niet te roken in het bijzijn van kinderen.

op maandag 31 mei 2021
Nieuwsoverzicht