Hemelwaterplan Beernem in opmaak

Je hebt het wellicht al gemerkt, maar door de klimaatverandering verandert ook ons neerslagpatroon. Voor Vlaanderen betekent dit meer regen in de winter en minder in de zomer. Bovendien neemt de intensiteit van de buien toe waardoor buien met korte en intense neerslag afwisselen met lange, droge periodes. Om hiermee om te gaan, is het belangrijk om ruimte te geven aan water. Daarom zijn we momenteel bezig met het opmaken van een hemelwaterplan.

We moeten afstappen van het idee dat we regenwater zo snel mogelijk moeten afvoeren via een buis. Het klinkt vreemd, maar water ter plaatse houden is net de beste oplossing tegen wateroverlast. Daarom zijn we volop bezig met de opmaak van een hemelwaterplan. Dat moet een kader scheppen over het opvangen, ter plaatse houden of vertraagd afvoeren van regenwater zonder negatieve gevolgen voor de omgeving.

We moeten dus meer regenwater laten infiltreren. Dit kan bv. door straten te ontharden, kunstmatige buffers te creëren om water in drogere periodes te kunnen gebruiken… Een mooi voorbeeld van zo'n maximale infiltratie vind je in de verkaveling van de Zavelstraat.

Meer info

Bij de dienst infrastructuur, infrastructuur@beernem.be, 050 28 90 81

op dinsdag 25 mei 2021
Nieuwsoverzicht