Vogelgriep in het land: versoepelingen ophokplicht voor particulieren

Vanaf 6 april 2021 moeten particulieren hun pluimvee niet langer ophokken of afschermen met netten. Voederen en drenken van de dieren moet nog steeds verplicht binnen gebeuren, of op een manier zodat contact met wilde vogels onmogelijk is.

Versoepelingen voor PARTICULIERE PLUIMVEEHOUDERS

De vogelgriepsituatie in ons land is op een gunstige manier aan het evolueren. Daarom kunnen particuliere pluimveehouders en eigenaars van vogels hun dieren opnieuw buitenlaten zonder ophok- en afschermplicht. De dieren moeten nog steeds binnen gevoederd worden, of op een manier die contact met wilde vogels verhindert. 

Pluimveebedrijven moeten hun vogels nog steeds opgehokt houden. Het FAVV volgt de situatie in België op de voet en beslist op een latere datum of hier al dan niet in versoepeld kan worden.

Wat is het vogelgriepvirus?

Aviaire influenza of vogelgriep, is een zeer besmettelijke virusziekte waar waarschijnlijk alle vogelsoorten gevoelig voor zijn. De aard van de symptomen en het verloop van de ziekte hangen af van de pathogeniteit van de virusstam, de leeftijd van het getroffen dier, de omgeving en eventuele andere infecties.

Typische ziektetekens zijn:

  • ademhalingsproblemen, sinusitis, tranende ogen, opgezwollen kop met dikke en blauwe kam en lellen
  • legdaling
  • sufheid, gebrekkige eetlust
  • sterfte

De besmetting kan plaatsvinden via direct contact met zieke dieren of door blootstelling aan besmet materiaal, zoals mest of vuile kratten. Ook via de lucht is indirecte besmetting mogelijk, maar over relatief korte afstand. Wilde watervogels zijn vaak virusdragers, zonder dat zij zichtbaar ziek zijn. Mest van deze dieren kan ongemerkt in de stal worden gebracht (via vuile schoenen bijvoorbeeld) en zo een besmetting bij pluimvee veroorzaken.

Kan ik nog eieren en vlees afkomstig van pluimvee consumeren?

Het virus dat momenteel, en de afgelopen jaren, circuleert is niet overdraagbaar op mensen. De consument loopt geen enkel risico. Het vlees en de eieren van pluimvee kunnen in alle veiligheid worden geconsumeerd.

Merk je dode vogel op?

Mensen die in de natuur een dode wilde (water)vogel opmerken, worden verzocht om dit te melden via het gratis telefoonnummer 0800/99 777. Op die manier kan eventueel een onderzoek voor vogelgriep worden opgestart. Om te voorkomen dat het virus verspreid wordt, is het aangeraden om de vogels niet aan te raken.

Meer info over het vogelgriepvirus

http://www.favv.be/consumenten/extra/vogelgriep/2020-12-03.asp
http://www.favv.be/professionelen/dierlijkeproductie/dierengezondheid/vogelgriep/

Bron: FAVV (Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen)

op dinsdag 06 april 2021
Nieuwsoverzicht