Geschrankt parkeren in de Knesselarestraat wordt definitief

Sinds eind 2020 is er in de Knesselarestraat een proefopstelling met parkeervakken. Ondertussen is die proefopstelling geëvalueerd. Het resultaat van de evaluatie is overwegend positief, vandaar de beslissing om de proefopstelling definitief in te voeren. Wel met een aantal aanpassingen / verbeteringen.

Sinds eind 2020 is er in de Knesselarestraat een proefopstelling met parkeervakken. We hebben ondertussen een evaluatie gedaan van deze proefopstelling. We hebben hierbij rekening gehouden met de opmerkingen van de bewoners en van Ouderraad De Notelaar. Er was ook een overleg met Agentschap wegen en Verkeer (beheerder van de weg), MOW (Departement Mobiliteit en Openbare Werken van de Vlaamse overheid), politie en de schooldirectie van gemeenteschool De Notelaar. 

Algemeen genomen zijn alle partijen, alsook het grootste deel van de bewoners die ons hun mening bezorgden, positief over de proefopstelling, mits een aantal verbeterpunten.

De handelaars in de straat zijn overwegend negatief, vooral omdat er minder parkeerplaatsen zijn. Ze vragen ook meer controle op de blauwe zone.
Meer parkeerplaatsen dan tijdens de proefopstelling is helaas niet mogelijk. We moeten immers ook rekening houden met de toegang naar garages/opritten. Wel vragen we aan de politie om op regelmatige basis controles uit te oefenen in de blauwe zone.

Aanpassingen / Verbeteringen

Gelet op de verder positieve ervaringen wordt deze proefopstelling definitief, met volgende aanpassingen / verbeteringen: 

  • De parkeerplaats vlak naast het zebrapad aan de school wordt geschrapt (dit zorgde voor een verminderde zichtbaarheid). De tweede parkeerplaats blijft behouden.
  • Er komt een uitstulpend voetpad aan het zebrapad. Hierdoor is de oversteeklengte korter, is de voetganger zichtbaarder voor de automobilisten en wordt er een vaste hindernis gecreëerd die snelheidsremmend werkt (zoals aan schoolomgeving Ter Bunen Bruggestraat).
  • Momenteel wijken auto’s nog uit op het voetpad. Op enkele strategische plaatsen zal een paaltje komen om het gebruik van het voetpad onmogelijk te maken.

Nieuwe busparking

Ondertussen beweegt er ook heel wat op het vlak van openbaar vervoer. Vanaf 1 januari 2022 gaat het nieuw vervoersplan in uitvoering. Daarbij krijgt Oedelem eindelijk een verbinding om het half uur met Brugge. De extra bus die ingelegd wordt, rijdt van Brugge Station tot Oedelem Dorp en moet in Oedelem draaien. Heel wat mogelijkheden werd onderzocht en getest, maar slechts eentje werd als technisch/economisch haalbaar weerhouden. De bus zal over de Markt via de Oudezakstraat terug keren naar de Markt.

Op dit parcours hebben we een extra busparkeerplaats nodig om de bus telkens een 10-tal minuten te laten halt houden alvorens hij de terugweg kan aanvangen. De enige mogelijke locatie hiervoor zijn de parkeerplaatsen ter hoogte van de KBC-bank in de Knesselarestraat. De daar aanwezige parkeerplaatsen zullen omgevormd worden naar busparking.

We betreuren zelf ook dat hiervoor opnieuw enkele parkeerplaatsen verdwijnen. Dit was geen gemakkelijke beslissing. Het openbaar domein dient echter in de eerste plaats het openbaar belang. Het faciliteren van het openbaar vervoer is daar een belangrijk onderdeel van.

De omwonenden zijn persoonlijk op de hoogte gebracht van de beslissing om het alternerend parkeren in de Knesselarestraat aan te houden en van het feit dat er een busparking komt.

op donderdag 25 maart 2021
Nieuwsoverzicht