Conformiteitsattest voor huurwoningen in Vlaanderen

Wie een woning in Vlaanderen verhuurt, moet ervoor zorgen dat deze volledig in orde is en voldoet aan bepaalde normen. Het conformiteitsattest is een officieel document dat de gemeente aflevert en dat aantoont dat je woning aan de woningkwaliteitsnormen voldoet. In sommige gevallen kan ook Wonen-Vlaanderen een conformiteitsattest afleveren.

Om na te gaan of een woning conform, veilig en gezond is, voert een woningcontroleur van De Woonwinkel of van Wonen-Vlaanderen een conformiteitsonderzoek uit. Hij controleert de woning aan de hand van een technisch verslag. 

De woning krijgt een conformiteitsattest als ze niet ongeschikt of onbewoonbaar is en voldoende rookmelders heeft.

Hoelang is het conformiteitsattest geldig?

Conformiteitsattesten zijn in principe 10 jaar geldig, ook als de woning ondertussen van eigenaar verandert. 

Voor woningen in Beernem is de geldigheidsduur van het conformiteitsattest beperkt in de tijd bij:

  • woningen waarvan meerdere woonruimten met enkele beglazing uitgerust zijn. De geldigheidsduur van het conformiteitsattest wordt beperkt tot 31 december 2022.
  • woningen met meer dan 4 kleine gebreken volgens het technisch verslag. De geldigheidsduur van het conformiteitsattest wordt beperkt tot een termijn van 3 jaar.

Dit is beslist in de gemeenteraadszitting van 17 december 2020.

Meer info

Bij De Woonwinkel, info@dewoonwinkel.be, 050 250 138, www.dewoonwinkel.be

op woensdag 24 maart 2021
Nieuwsoverzicht