Coronamaatregelen - update 22 maart 2021

Het Overlegcomité stelt vast dat sinds 12 maart het aantal nieuwe besmettingen opnieuw stijgt, met een toenemende snelheid. Op basis van deze vaststellingen heeft het Overlegcomité op vrijdag 19 maart een reeks beslissingen genomen.

Buitenplan uitgesteld

Het buitenplan wordt voorlopig uitgesteld, met uitzondering van jeugdactiviteiten (jongeren tot en met 18 jaar) voor maximum 10 personen, buitenactiviteiten zonder overnachting. Voor kinderen onder de 12 jaar vinden de activiteiten bij voorkeur buiten.

Maatregelen in het onderwijs

Het Overlegcomité vraagt aan de ministers van Onderwijs om tegen maandag 22 maart een gedetailleerd en doortastend plan voor te leggen om het aantal besmettingen en clusters in de scholen zo snel mogelijk te beperken.

Het Overlegcomité heeft ook beslist:

  • de mogelijkheid voor de tweede graad van het secundair onderwijs om vanaf 29 maart voltijds contactonderwijs te hebben, uit te stellen tot na de Paasvakantie.
  • het dragen van een mondmasker op school te verplichten voor alle leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar basisonderwijs vanaf uiterlijk woensdag 24 maart.
  • voltijds contactonderwijs in het middelbaar onderwijs pas mogelijk te maken na de Paasvakantie, vanaf 19 april. 
  • voltijds contactonderwijs moet gepaard gaan met de uitrol van het repetitief screenen van leerkrachten en, in een tweede fase, van leerlingen.

Antigeentesten voor niet-telewerkers in risicogevoelige sectoren

Vanaf maandag 22 maart zullen antigeentesten worden ingezet in risicogevoelige sectoren waar geen telewerk mogelijk is.

Belang van de basisregels

Het Overlegcomité herhaalt het belang van:

  • het naleven van de geldende sanitaire maatregelen door de bevolking,
  • de strikte handhaving door de politie- en inspectiediensten van deze maatregelen,
  • het verplicht telewerk alsook de strikte handhaving ervan door de inspectiediensten,
  • de door de lokale besturen genomen maatregelen om crowding op drukke plaatsen te vermijden.

Het Ministerieel Besluit wordt verlengd tot en met 30 april, met uitzondering van het verbod op niet-essentiële reizen dat wordt verlengd tot 18 april onder voorbehoud van parlementaire goedkeuring van het samenwerkingsakkoord met betrekking tot handhaving van verplichte testing en quarantaine van reizigers.

Meer info: https://crisiscentrum.be/nl/news/crisisbeheer/overlegcomite-pauzeert-buitenplan-en-vraagt-maatregelen-onderwijs

op maandag 22 maart 2021
Nieuwsoverzicht