Verhuur je woning via Sovekans

Wil je als eigenaar zekerheid hebben over je huurinkomsten? Verhuur dan je woning aan Sovekans. Sovekans is erkend als Sociaal Verhuurkantoor en heeft als kerntaak (onder meer) het ondersteunen van kandidaat-verhuurders en het begeleiden van huurders.

Wie via Sovekans zijn woning verhuurt, geniet van volgende voordelen:

  • Je geniet van een verlaagd tarief op de onroerende voorheffing
  • Je bent zeker van een stipte betaling van de huurprijs, ook als de woning niet verhuurd is of als de bewoners niet betalen.
  • De woonbegeleiders gaan regelmatig op huisbezoek en houden hiermee toezicht op het onderhoud van de woning. Ook bij wanbetaling van de huurder of indien een uithuiszetting noodzakelijk zou zijn, wordt het dossier van de huurder nauwgezet opgevolgd.
  • Je moet je niets aantrekken van allerhande administratie (zoals opmaak van huurcontracten, plaatsbeschrijving, registratie, enz.). Sovekans doet dit gratis.

Je verhuurt het pand voor minstens 9 jaar. Sovekans vindt het belangrijk dat je op de hoogte blijft van wat er zich in je woning afspeelt en blijft hieromtrent communiceren.

Sovekans heeft geen eigen technische ploeg. Je bent als eigenaar zelf verantwoordelijk om je woning conform de Vlaamse woonnormen af te leveren. Je kan hiervoor rekenen op de knowhow van Sovekans. Ook tijdens de verhuring blijf je verantwoordelijk voor alle eigenaarsherstellingen.

Hebt je interesse in een sociale verhuring met garanties?

Neem dan contact op met Sovekans: SVK Sovekans, Krommestraat 12, 8000 Brugge, 050 34  87 00, verhuur@sovekans.be

op dinsdag 16 maart 2021
Nieuwsoverzicht