Bosbeheer in Ryckevelde

Het domein Ryckevelde bestaat uit een mix van bos en open vegetatie, in totaal zo'n 190 hectare unieke natuur. Als natuurbeheerder zet Natuur en Bos zich in om die natuur uit te breiden én kwaliteitsvoller te maken. Zo zorgen ze voor meer en betere natuur, waar mensen, planten en dieren van kunnen genieten.

Het natuurbeheer in Ryckevelde houdt ook het kappen van bomen in. Die worden bepaald op basis van de oorspronkelijke samenstelling van de bossen.

Toen Natuur en Bos dit gebied in 1979 in beheer kreeg, was het bos zo’n 62 hectare groot en bestond het voornamelijk uit monotone percelen die aangeplant waren voor houtproductie. Dat is voor de natuur niet zo’n goede zaak, want zo blijft de biodiversiteit in het bos laag. Er is weinig lichtinval en de naalden van de grove den en de bladeren van de  Amerikaanse eik zorgen voor een verzurende grond waar inheemse planten moeilijk kunnen kiemen. Daardoor leven er aanzienlijk minder planten en dieren dan in een gemengd loofbos van bijvoorbeeld berken en eiken.

Dit is de reden waarom er dunningen worden uitgevoerd. Daarnaast werd tijdens het plantseizoen 7ha nieuw bos  aangeplant.

Door te kappen of uit te dunnen zorgt Natuur en Bos voor meer lichtinval in het bos. Concurrerende bomen worden heel gericht weggenomen ten voordele van toekomstbomen. Het bos blijft uiteraard gewoon een bos en de toekomstbomen kunnen uitgroeien tot grote, stevige bomen. Waar de bomen verdwijnen, komen jonge loofbomen in de plaats. Een gezonde mix van inheemse loofbomen zorgt voor een grotere biodiversiteit én een klimaatrobuuster bos.

Meer uitleg

Meer uitleg over deze werken vind je op: https://www.natuurenbos.be/sites/default/files/inserted-files/infobord_ryckevelde_a0_zonder_snijlijn_hr.pdf

op dinsdag 09 februari 2021
Nieuwsoverzicht