Windmolens De Zesling

'De Zesling' is een project voor zes windmolens langs de grens tussen Beernem en Oostkamp (3 in Beernem, 3 in Oostkamp). Dit is een initiatief van Luminus, Windkracht Vlaanderen en W-Kracht. Wie meer info wil over de omgevingsaanvraag van dit windturbinepark, kan deelnemen aan de online infosessie op dinsdag 16 februari om 20.00 u. Je moet hiervoor op voorhand inschrijven.

Inschrijven voor deze infosessie kan via de website www.dezesling.be

Elke Beernemnaar kreeg hierover ook een folder in de bus (bedeling op 8 en 9 februari). Je kan de folder onderaan dit nieuwsbericht downloaden.

Openbaar onderzoek

Momenteel loopt het openbaar onderzoek voor de aanvraag van een omgevingsvergunning voor het oprichten en exploiteren van een windturbinepark met zes windturbines, waarvan drie op grondgebied Beernem en drie op grondgebied Oostkamp met volgende kenmerken:

  • Rotordiameter 150 m
  • Masthoogte 125 m
  • Tiphoogte 200 m 

De aanvraag ligt nog tot en met 2 maart 2021 ter inzage bij de dienst Omgeving in het gemeentehuis. Omwille van de coronamaatregelen kan je het dossier enkel op afspraak komen inkijken. Dit kan door te bellen naar 050 28 91 21.

Je kan de aanvraag ook online bekijken via het publiek loket van het Omgevingsloket: www.omgevingsloketvlaanderen.be/openbare-onderzoeken, klik vervolgens op 'Kijk online een aanvraagdossier in', en vul dan het projectnummer in in de zoekbalk: OMV_2020174949.

Zolang het openbaar onderzoek loopt, kan je standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag indienen bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan per brief of digitaal via het publiek loket van het Omgevingsloket.

op maandag 08 februari 2021
Nieuwsoverzicht