Reactie gemeentebestuur op hakhoutbeheer kanaaloever

Het gemeentebestuur vindt hakhoutbeheer belangrijk, maar stelt zich vragen over het drastische karakter van het hakhoutbeheer langs de kanaaloever. Ook betreurt het bestuur een gebrek aan communicatie, zowel naar het bestuur zelf, wat pas gebeurde na eigen vraagstelling, als naar de omwonenden.

Eind november werd het gemeentebestuur door een burger aangesproken over de aangestipte bomen langs de kanaalberm in Vaart Noord. Daarna hebben we De Vlaamse Waterweg gecontacteerd voor meer uitleg. Begin december liet De Vlaamse Waterweg ons weten dat er aan hakhoutbeheer zou gedaan worden. Het betrof een sterk achterstallig hakhoutbeheer waarbij alle bomen met een omtrek >1m en aangeduid met een witte bol behouden blijven.

Intussen werd een aangetekende brief verstuurd door omwonenden aan het gemeentebestuur en de lokale milieupolitie. De milieupolitie heeft hiervan een proces-verbaal opgemaakt. Volgens de milieupolitie is er nog geen cyclisch hakhoutbeheer uitgevoerd en is er mogelijks sprake van een vegetatiewijziging, waarvoor een omgevingsvergunning nodig zou zijn. Tevens zou het beheerplan vervallen zijn.

We gaan in overleg met De Vlaamse Waterweg over hakhoutbeheer. Ook willen we afspraken maken over communicatie bij toekomstige beheerwerken langs de kanaalbermen. In het verleden is er altijd een goede samenwerking geweest tussen de gemeente Beernem en de Vlaamse Waterweg en we willen dit graag zo houden.

op dinsdag 19 januari 2021
Nieuwsoverzicht