Toelage voor ontwikkelingssamenwerking

Jaarlijks ondersteunen we inwoners die meewerken aan projecten in het Zuiden. Ook inwoners die de Beernemse bevolking sensibiliseren over het Zuiden kunnen een toelage krijgen.

Wil je in aanmerking komen voor een toelage? Doe dan voor 1 maart je schriftelijke aanvraag, gericht aan het college. Gebruik hiervoor het aanvraagformulier dat je kan downloaden op www.beernem.be/noordzuid. Ook het reglement (inclusief voorwaarden) kan je op de website vinden.

Je kan een aanvraag indienen voor:

  • Een initiatief in Beernem dat de mensen informatie geeft over de situatie in het Zuiden. Bv. spreker, film, infostandje, … (= CAT 2)
  • Rechtstreekse financiële steun van een project in het Zuiden waarbij een inwoner, vereniging, school, … uit Beernem betrokken is (= CAT 3)
op woensdag 13 januari 2021
Nieuwsoverzicht