Een brug tussen onderwijs en welzijn, welzijn en hulpverlening

“Mijn kind heeft het moeilijk op school.” “Mijn kind doet altijd moeilijk.” “Mijn kind heeft nogal een pittig karakter.” “Mijn kind is altijd druk. Wat doe ik, als ouder, verkeerd?“ Als ouder ben je beslist niet de enige die deze problemen herkent. Het is frustrerend en uitputtend. En misschien maak je je ook zorgen?

Gelukkig helpen de scholen, CLB’s en andere instanties je al een heel eind op weg. Ze bieden de best mogelijke begeleiding voor je kind. Maar de waaier aan hulpverleningsinstanties is nog groter.

We beslisten daarom om een brugfiguur in te zetten en er op die manier voor te zorgen dat ieder gezin de nodige hulp op maat krijgt.

Een brugfiguur is een neutrale vertrouwenspersoon tussen de school, het gezin en de buurt. We willen de onderwijs- en ontwikkelingskansen van kinderen maximaliseren, met een extra oog voor kwetsbare gezinnen. Een brugfiguur kan zorgen voor een gepaste ondersteuning voor gezinnen met kinderen en kan ouders ondersteunen in hun opvoedingstaak.

Kortom, bruggen slaan door een link te leggen tussen scholen, ouders, kinderen en hulpverlening op maat … een van de taken van de brugfiguur!

De inzet van onze nieuwe brugfiguur gaat nog verder! Ook met de vele vrijwilligers, die al actief zijn in de gemeente om sociaal kwetsbare doelgroepen een helpende hand aan te reiken, willen we de brug maken tussen vrijwillige inzet, ondersteuning vanuit diverse hulpverleningsinstanties en een afstemming van het lokaal beleid  op de noden en behoeften van alle gezinnen die zich in een kwetsbare positie bevinden.

Meer info

Bij het Sociaal Huis, sociaalhuis@beernem.be, 050 78 82 40

op woensdag 06 januari 2021
Nieuwsoverzicht