Jouw mening telt! Vul onze klimaatenquête in!

Heb jij goede ideeën voor het klimaatplan? Wat vind jij belangrijk, wat lijkt jou minder zinvol? Wat wil jij zelf doen of doe je al? Geef via onze enquête jouw mening over lokale klimaatacties en wat we samen kunnen doen. Je kan de enquête invullen van 1 tot 31 januari 2021. Dit duurt ongeveer 10 minuten.

Je kan de enquête digitaal invullen via https://nl.surveymonkey.com/r/Route2030-LokaalKlimaatbeleid. Alvast bedankt voor je tijd, inspanning en positieve inbreng!

Samen werken aan het Klimaatplan 2030

Beernem heeft sinds 2016 een energieactieplan. Daarin is opgenomen hoe we energie willen besparen en hoe we inzetten op hernieuwbare energie. Dit plan wordt nu opgeschaald tot een volwaardig klimaatplan, met aanpak van de klimaatuitdagingen zoals drogere zomers, fellere regenbuien en hittegolven.

We ondertekenden het Burgemeestersconvenant voor klimaat en energie. Dit convenant is een Europees initiatief om gemeenten en steden te betrekken bij de aanpak van de klimaatopwarming. Onder de naam “Lokaal klimaatbeleid Noord-West-Vlaanderen” willen we samen met Blankenberge, Damme, Jabbeke, Knokke-Heist, Oostkamp, Torhout, Zedelgem en Zuienkerke actie ondernemen.

De doelstellingen zijn duidelijk:

  • Ons steentje bijdragen om de klimaatopwarming te beperken, door tegen 2030 de uitstoot van CO2 op ons grondgebied met 40 % te verminderen in vergelijking met 2011. De verbranding van fossiele brandstoffen (steenkool, olie, gas) veroorzaakt het broeikasgas CO2. We moeten dus fossiele brandstoffen vervangen door koolstofvrije alternatieven. Efficiënter omgaan met energie maakt deze omschakeling makkelijker. Gelukkig is energie uit hernieuwbare bronnen zoals zon en wind nu ook betaalbaar.
  • Ons aanpassen aan de klimaatopwarming die al merkbaar is en onvermijdelijk nog zal toenemen. De uitdaging is om samen onze weerbaarheid te verhogen bij bijvoorbeeld hittegolven, droogteperiodes of door wateroverlast aan te pakken.

Het klimaat is geen ver-van-ons bed verhaal. Daarom willen we zo veel mogelijk mensen betrekken om een goed klimaatplan 2030 op te maken en het samen uit te voeren. Niemand kan deze uitdaging alleen aanpakken. Enkel met de inzet van alle inwoners, handelaars, bedrijven, landbouwers, verenigingen, deskundigen en overheden kunnen we de doelstellingen halen.

op maandag 21 december 2020
Nieuwsoverzicht