Gemeenteraad en OCMW-raad in 2021

In Beernem komt de gemeente- en OCMW-raad (bijna) elke maand bijeen in de raadzaal van het gemeentehuis (tweede verdieping). In 2021 is er op volgende donderdagen gemeenteraad, telkens om 19.30 u: 28 januari, 25 februari, 25 maart, 22 april, 3 juni, 1 juli, 16 september, 21 oktober, 18 november en 16 december. Iedereen is welkom om de gemeenteraad bij te wonen. Behalve in tijden van corona. Sinds november 2020 vindt de gemeenteraad online plaats.

De Algemeen directeur woont de vergaderingen bij en stelt er een verslag van op. Dat verslag wordt in de volgende vergadering van de gemeente- en OCMW-raad goedgekeurd. Nadien kan je de verslagen nalezen op onze raadpleegomgeving. De verslagen van voor 2020 kan je raadplegen op www.beernem.be/bekendmakingen.

op donderdag 17 december 2020
Nieuwsoverzicht