Nieuw oorlogsgedenkteken in Oostveld

Op woensdag 11 november werd het nieuwe oorlogsherdenkingsmonument op het kerkplein van Oostveld onthuld. Na de onthulling volgde een serene bloemneerlegging en werd de Last Post geblazen.

Het huidig monument was in zeer slechte staat en een restauratie gaf geen garantie op een langere levensduur. Er is daarom beslist om een nieuw en duurzaam monument te laten maken ter nagedachtenis van de zes gesneuvelden van Oostveld: Camiel De Wispelaere, August Verheye, Octaaf Jozef Dalle, Alfons Vermeulen en Theophile Van Haecke, gesneuveld tijdens de Eerste Wereldoorlog, en Ghislain Van Hyfte, die gesneuveld is in WO II.

Beernems kunstenaar Karel Van Roy heeft het nieuwe gedenkteken gecreëerd en vorm gegeven. De zes gesneuvelde soldaten krijgen elk hun eigen gedenkteken in de vorm van zes losstaande metalen elementen. Samen vormen ze een tombe, een rustplaats voor een overledene. Deze tombe staat bovenop een verhoog van twee treden.

Tijdens mooie zomerdagen schijnt de zon door het monument en projecteert de namen bovenop de lauwerkrans. Zo zullen we hen voor eeuwig blijven herinneren.

Met dit nieuwe gedenkteken willen we onze gepaste eerbied en waardigheid betuigen voor zij die streden voor onze vrijheid en nooit terugkeerden.

Meer info

Bij de Cultuurdienst, cultuurdienst@beernem.be, 050 79 99 00

op donderdag 03 december 2020
Nieuwsoverzicht