Toekomst gemeenteschool De Notelaar

Begin maart werd op de Facebookpagina van gemeente Beernem aangekondigd dat MPI-GO De Bevertjes op termijn zou verhuizen naar Brugge. Dit bood opportuniteiten om eventueel een deel van de site van De Bevertjes aan te kopen voor de bouw van de nieuwe gemeenteschool. We hebben goed nieuws! Er is een samenwerkingsovereenkomst met GO! waarbij Beernem een deel van de grond van site De Bevertjes kan verwerven. In 2022-2023 kunnen de werken voor de nieuwbouw van de gemeenteschool De Notelaar starten.

Dit is een unieke kans voor de toekomst van de gemeenteschool. De school blijft centraal gelegen in Oedelem en ligt bovendien in een verkeersveilige omgeving. Er is ruimte voor een groenzone waar kinderen zich volop kunnen uitleven en leren. De nieuwe site biedt mogelijkheid tot een moderne leer-, leef- en werkomgeving voor zowel de leerlingen als het onderwijzend personeel.

Bovendien kunnen we het concept ‘Brede school’ realiseren op deze site, waar er ook plaats is voor de buitenschoolse kinderopvang en een polyvalente zaal.  De Koninklijke harmonie Sint-Cecilia, het koor Cantando en talrijke verenigingen kunnen er op termijn hun stekje vinden.

Principieel akkoord

Er is een principieel akkoord waarbij de over te kopen oppervlakte onder voorbehoud van opmeting door een landmeter bij raming werd vastgelegd op 7.150 m².  De totale oppervlakte is 15.000 m². De raad van bestuur van GO! scholengroep !mpact gaf haar goedkeuring. In zitting van de gemeenteraad van 17 december wordt een samenwerkingsovereenkomst ter goedkeuring voorgelegd.

Na goedkeuring in de gemeenteraad van december is het de bedoeling om een inspraaktraject op te starten met alle betrokken partners: de directie, het onderwijsteam, de ouderraad van de gemeenteschool, alsook externe partners zoals potentiële gebruikers van de gemeenschapsruimte en de buitenschoolse kinderopvang. Op die manier willen we een sterk en gedragen project uitwerken.

Voor het GO! is het ook belangrijk dat zij een engagement hadden binnen de overeenkomst om toekomstige structurele samenwerking te realiseren tussen de gemeentelijke basisschool van Oedelem en de GO! basisschool van Beernem rond inhoudelijke thema’s.

De foto is getrokken voor de coronamaatregelen.

op vrijdag 27 november 2020
Nieuwsoverzicht