Vacature Intergemeentelijk handhaver ruimtelijke ordening

Wil je meewerken aan een duurzame & veilige woon-, werk- en leefomgeving? Ben je iemand die heldere analyses maakt? Kan je op een onderbouwde en genuanceerde manier zorgen voor de naleving van stedenbouwkundige regels? Dan ben jij de nieuwe collega die we zoeken!

Met haar handhavingsbeleid willen gemeenten Beernem, Oostkamp en Zedelgem de goede ruimtelijke ordening bewaren en de leefkwaliteit in het algemeen verbeteren.

Doel van het prioriteitenkader is om op objectieve, transparante en gestructureerde wijze overtredingen zoveel als mogelijk te voorkomen en bij te sturen waar nodig. Een maximale integrale aanpak van de componenten ‘ruimtelijke ordening’ en ‘milieu’ staat hierbij voorop.

De focus van het handhavingsbeleid ligt dan ook op informatie, sensibilisering, preventie, overleg en vrijwillig herstel (zachte handhaving). Pas als onderhandelen en bemiddelen geen bereidheid teweeg brengt om de overtredingen te stoppen en de schade te herstellen of in uitzonderlijke gevallen waarbij onderhandelen en bemiddelen niet zinvol is, is repressieve (harde) handhaving, concreet het effectief afdwingen van herstel en eventueel gecombineerd met bestuurlijke sanctionering door het Vlaams Gewest of strafrechtelijke vervolging, aan de orde. 

Solliciteren en info

Je kan alle info voor de vacature 'Intergemeentelijk handhaver ruimtelijke ordening' bekijken op https://www.wvi.be/nl/Vacatures/intergemeentelijk-handhaver-ruimtelijke-ordening

op vrijdag 23 oktober 2020
Nieuwsoverzicht