Coronamaatregelen - update 9 oktober

Vanaf 9 oktober gelden er strengere maatregelen in de strijd tegen het coronavirus. Het aantal besmettingen, ziekenhuisopnames en overlijdens zit in stijgende lijn, vandaar de verstrenging. De politie zal actief toezien op het naleven van de maatregelen.

Verstrenging maatregelen vanaf vrijdag 9 november

In de inrichtingen die behoren tot de horecasector en andere drankgelegenheden gelden bij het ontvangen van klanten volgende regels:

 • de tafels worden zo geplaatst dat een afstand van minstens 1,5 meter tussen de tafels wordt gegarandeerd, tenzij de tafels worden gescheiden door een plexiglazen wand of een gelijkwaardig alternatief, met een minimale hoogte van 1,8 meter.
 • een maximum van 10 personen per tafel in de restaurants en een maximum van 4 personen per tafel in de andere drankgelegenheden is toegestaan. Een huishouden mag samen aan tafel, ongeacht de grootte van dat huishouden.
 • enkel zitplaatsen aan tafel zijn toegestaan.
 • elke klant moet aan zijn eigen tafel blijven zitten.
 • het dragen van een mondmasker of, wanneer dit niet mogelijk is omwille van medische redenen, van een gelaatsscherm is verplicht voor het zaalpersoneel.
 • het dragen van een mondmasker of, wanneer dit niet mogelijk is omwille van medische redenen, van een gelaatsscherm is verplicht voor het keukenpersoneel.
 • er is geen enkele bediening aan de bar toegestaan, met uitzondering van eenmanszaken met naleving van een afstand van 1,5 meter.
 • terrassen en openbare ruimten worden georganiseerd overeenkomstig de voorschriften bepaald door de gemeentelijke overheden en met respect voor dezelfde regels als deze die binnen gelden.
 • restaurants en drankgelegenheden mogen geopend blijven vanaf het gebruikelijke openingsuur en tot 01.00 u voor de restaurants en tot 23.00 u voor de andere drankgelegenheden, tenzij de gemeentelijke overheid oplegt dat ze eerder moeten sluiten, en moeten vanaf dit sluitingsuur ononderbroken gesloten blijven tot minstens 6.00 u 's ochtends. Wat wordt onder 'restaurant' verstaan: de inrichting die behoort tot de horecasector en die beschikt over de toelating 1.1 bedoeld in Bijlage III van het koninklijk besluit van 16 januari 2006 tot vaststelling van de nadere regels van de erkenningen, toelatingen en voorafgaande registraties afgeleverd door het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen.
 • de contactgegevens van één klant per tafel, die zich kunnen beperken tot een telefoonnummer of een e-mailadres, moeten worden geregistreerd bij aankomst en bewaard gedurende 14 kalenderdagen teneinde enig later contactonderzoek te faciliteren. Die contactgegevens mogen enkel worden gebruikt voor de doeleinden van de strijd tegen COVID-19, ze moeten worden vernietigd na 14 kalenderdagen en de klanten moeten uitdrukkelijk hun akkoord geven. Voor de klanten die dit weigeren wordt de toegang tot de inrichting bij aankomst geweigerd.

Bij je thuis

 • Ieder huishouden mag maximum vier personen, kinderen jonger dan 12 jaar niet meegeteld, tegelijkertijd in huis ontvangen.

Niet-georganiseerde samenscholingen

 • Niet-georganiseerde samenscholingen buiten: maximaal 4 personen - kinderen jonger dan 12 jaar niet meegeteld, uitgezonderd voor gezinsleden die onder één dak wonen

Georganiseerde activiteiten

Een maximum van 50 personen mag de volgende activiteiten bijwonen:

 • de activiteiten in georganiseerd verband, in het bijzonder door een club of vereniging, steeds in aanwezigheid van een meerderjarige trainer, begeleider of toezichter.
 • de kampen en -stages met naleving van de regels voorzien in artikel 15.
 • de recepties die plaatsvinden na uitvaarten, met naleving van de regels voorzien in artikel 5, die niet worden voorzien door een professionele catering/traiteur onderneming.

Een maximum van 200 personen mag de volgende activiteiten bijwonen:

 • burgerlijke huwelijken
 • begrafenissen en crematies, andere dan de activiteiten bedoeld in 3°, zonder de mogelijkheid van blootstelling van het lichaam
 • de collectieve uitoefening van de eredienst en de collectieve uitoefening van de niet-confessionele morele dienstverlening, alsook de activiteiten binnen een filosofisch-levensbeschouwelijke vereniging met inachtneming van volgende voorwaarden:
  • het respect van de regels van social distancing, in het bijzonder het behoud van een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon, behalve voor personen die onder hetzelfde dak wonen.
  • het respect van het vooraf bepaalde maximum aantal personen per gebouw, met een maximum van 200 personen per gebouw.
  • het verbod op fysieke aanrakingen van personen en van voorwerpen door verschillende deelnemers.
  • de terbeschikkingstelling van middelen om de noodzakelijke handhygiëne te voorzien bij de in- en uitgang.

Een publiek van maximum 200 personen mag evenementen, voorstellingen, lessen in auditoria en wedstrijden bijwonen, voor zover deze binnen worden georganiseerd mits naleving van bepaalde regels en het toepasselijke protocol. Voor buiten geldt een maximum van 400 personen.

Een onbeperkt aantal personen kan gezeten recepties en banketten bijwonen, wanneer die worden verzorgd door een professionele catering/traiteur onderneming en met naleving van de modaliteiten bepaald in het toepasselijke protocol en met inachtneming van onderstaande regels:

 • de tafels worden zo geplaatst dat een afstand van minstens 1,5 meter tussen de tafels wordt gegarandeerd, tenzij de tafels worden gescheiden door een plexiglazen wand of een gelijkwaardig alternatief, met een minimale hoogte van 1,8 meter.
 • een maximum van 10 personen per tafel in de restaurants en een maximum van 4 personen per tafel in de andere drankgelegenheden is toegestaan. Een huishouden mag samen aan tafel, ongeacht de grootte van dat huishouden.
 • enkel zitplaatsen aan tafel zijn toegestaan.
 • het dragen van een mondmasker of, wanneer dit niet mogelijk is omwille van medische redenen, van een gelaatsscherm is verplicht voor het zaalpersoneel.
 • het dragen van een mondmasker of, wanneer dit niet mogelijk is omwille van medische redenen, van een gelaatsscherm is verplicht voor het keukenpersoneel.
 • er is geen enkele bediening aan de bar toegestaan, met uitzondering van eenmanszaken met naleving van een afstand van 1,5 meter.
 • terrassen en openbare ruimten worden georganiseerd overeenkomstig de voorschriften bepaald door de gemeentelijke overheden en met respect voor dezelfde regels als deze die binnen gelden.
 • restaurants en drankgelegenheden mogen geopend blijven vanaf het gebruikelijke openingsuur en tot 01.00 u voor de restaurants en tot 23.00 u voor de andere drankgelegenheden, tenzij de gemeentelijke overheid oplegt dat ze eerder moeten sluiten, en moeten vanaf dit sluitingsuur ononderbroken gesloten blijven tot minstens 6.00 u 's ochtends. Wat wordt onder 'restaurant' verstaan: de inrichting die behoort tot de horecasector en die beschikt over de toelating 1.1 bedoeld in Bijlage III van het koninklijk besluit van 16 januari 2006 tot vaststelling van de nadere regels van de erkenningen, toelatingen en voorafgaande registraties afgeleverd door het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen.
 • de contactgegevens van één klant per tafel, die zich kunnen beperken tot een telefoonnummer of een e-mailadres, moeten worden geregistreerd bij aankomst en bewaard gedurende 14 kalenderdagen teneinde enig later contactonderzoek te faciliteren. Die contactgegevens mogen enkel worden gebruikt voor de doeleinden van de strijd tegen COVID-19, ze moeten worden vernietigd na 14 kalenderdagen en de klanten moeten uitdrukkelijk hun akkoord geven. Voor de klanten die dit weigeren wordt de toegang tot de inrichting bij aankomst geweigerd.
 • je informeert de mensen tijdig over de geldende preventiemaatregelen
 • je stelt middelen om de noodzakelijke handhygiëne te voorzien ter beschikking
 • je neemt de gepaste hygiënemaatregelen om de werkplaats en het gebruikte materiaal regelmatig te desinfecteren
 • je zorgt voor een goede verluchting
 • een contactpersoon wordt aangeduid en bekendgemaakt, zodat men een mogelijke besmetting met het coronavirus COVID-19 kan melden met het oog op het vergemakkelijken van contact tracing

Op het werk

 • Telewerk sterk aanbevolen, meerdere dagen per week

Deze maatregelen gelden voor het hele grondgebied vanaf vrijdag 9 oktober tot en met 9 november, waarna ze zullen worden geëvalueerd.

Mondmaskerplicht - plicht om mondmasker bij zich te hebben

Daarnaast geldt in West-Vlaanderen de verplichting om altijd een mondmasker bij te hebben. Bekijk hier de info over de mondmaskerplicht.

Meer informatie

https://crisiscentrum.be/nl/news/crisisbeheer/overlegcomite-beslist-strengere-maatregelen-en-duidt-covid-19-commissaris-aan

zes gouden regels

Blijf rekening houden met deze zes gouden regels:

 • Het respecteren van de hygiëneregels
 • Activiteiten bij voorkeur in de buitenlucht uitoefenen
 • Aandacht hebben voor kwetsbare personen;
 • Afstand houden (1,5m)
 • Nauwe contacten beperken
 • De regels inzake bijeenkomsten respecteren
op vrijdag 09 oktober 2020
Nieuwsoverzicht