Openbare verlichting: evaluatie en toekomstvisie

Beernem ondertekende, samen met 7 andere gemeenten, het burgemeestersconvenant. Daarin engageren we ons om de CO2-uitstoot te verminderen. Daarom besliste de gemeenteraad om ‘s nachts de openbare verlichting te doven. Deze beslissing is geëvalueerd en er is ook een toekomstvisie uitgewerkt rond het doven van de openbare verlichting.

Sinds maart 2017 doven we de openbare verlichting van maandag- tot en met donderdagnacht van 23.30 uur tot 4.30 u, uitgezonderd op officiële feestdagen. Op een aantal kruispunten wordt de lichten niet gedoofd. Het doven van de openbare verlichting is geëvalueerd.

Evaluatie

Via Open blad werd een enquête gelanceerd waarbij elke burger zijn mening kon geven over het doven van de openbare verlichting. Vervolgens werd er een evaluatierapport opgemaakt. Onderaan kan je het volledige rapport downloaden. Het rapport bestaat uit:

  • een aantal criteria met objectief cijfermateriaal waarbij de cijfers van 2014-2016 vergeleken worden met de cijfers uit 2017 (vanaf maart 2017 werd de verlichting gedoofd) en het volledig jaar 2018, wat het meest representatief is voor de vergelijking. Het gaat hier om nachtelijke inbraakcijfers, nachtelijke ongevallen, daling van de CO2-uitstoot en de kosten van energieverbruik.
  • overzicht doven/dimmen in West-Vlaanderen en buurgemeenten
  • verwerking van de enquête bij de bewoners
  • evaluatie en aanbevelingen

Toekomstvisie: ledverlichting die dimbaar is

De gemeenteraad keurde een samenwerkingsovereenkomst met Fluvius goed waarbij de openbare verlichting versneld zal ver’LED’ worden tegen 2030. Dit opent perspectieven om de openbare verlichting te kunnen dimmen.

Alle nieuw te plaatsen ledverlichtingen zullen individueel aanstuurbaar zijn via bluetooth. De keuze voor dimmen of doven of een combinatie ervan zal dan niet meer afhankelijk zijn van dure infrastructurele ingrepen aan het net, maar aanstuurbaar zijn vanop een centraal beheersplatform.

Op termijn, wanneer de hoofdwegen verled zijn én het centraal beheersplatform beschikbaar is, kunnen de verbindingswegen gedimd worden in plaats van gedoofd. Voor de overige wegen blijven we kiezen voor doven.

Er zal gedimd/gedoofd worden in 2 stappen:

  • van 22.00 tot 23.30 u worden de lichten gedimd.
  • van 23.30 tot 4.30 u worden de lichten gedoofd met uitzondering van de verbindingswegen, op deze wegen blijven de lichten gedimd.
  • om 4u30 u schieten alle lichten terug aan.

Motivatie voor deze wijziging

Er zijn objectief gezien geen redenen om niet te doven (zie hiervoor het evaluatierapport rond het doven van de openbare verlichting: er zijn niet meer inbraken of ongevallen, er is een positieve impact op het milieu en de kosten...).

Om toch tegemoet te komen aan het subjectieve (on)veiligheidsgevoel en aan de opmerking dat fietsen bij gedoofde lichten niet evident is, hebben we ervoor gekozen om de verlichting langs fietspaden op de verbindingswegen ‘s nachts te dimmen in plaats van te doven.

Om de impact op het milieu en de kostprijs te beperken, wordt ter compensatie van het laten branden van de verlichting langs de hoofdwegen, al vanaf 22.00 u gedimd op het volledige grondgebied.

Meer info

Bij de dienst Mobiliteit, mobiliteit@beernem.be, 050 28 91 26

op dinsdag 29 september 2020
Nieuwsoverzicht