Samenwerking met lokale landbouwers om CO2-uitstoot te compenseren

Carbon Farming bevordert een nieuwe manier van landbouw om koolstof op te slaan in landbouwbodems, om klimaatverandering tegen te gaan en om de bodemkwaliteit te herstellen. Een vijftal Beernemse landbouwers werken mee aan een pilootproject om op gemeentelijke gronden in het Beverhoutsveld (op de grens van Oostkamp en Beernem) koolstof in de bodem op te slaan.

Door de bodem op een andere manier te bewerken, een andere teeltkeuze te maken of een andere bemestingsvorm toe te passen wordt nu in Beernem op jaarbasis bij benadering 3,2 ton extra koolstof opgeslagen. Dit komt overeen met de gemiddelde uitstoot van 5 wagens.

In het proefproject gaan we na of we op die manier de CO2 -uitstoot van het gemeentelijk wagenpark kunnen  compenseren. Dit kan bijdragen tot het behalen van de klimaatdoelstellingen. Beernem ondertekende namelijk het tweede burgemeestersconvenant voor Klimaat en Energie dat onder meer het terugdringen van de CO2-uitstoot tot doel heeft.

We worden in dit pilootproject bijgestaan door Inagro, proef- en adviescentrum voor land- en tuinbouw. Meer info over dit project vind je terug op www.efro-projecten.be/nl/zoek-een-europees-project/carbon-farming-666

Meer info

Bij de Milieudienst, milieudienst@beernem.be, 050 28 91 25

op dinsdag 18 augustus 2020
Nieuwsoverzicht