Openbaar onderzoek ontwerp actieplan Voedselverlies en biomassa(rest)stromen circulair 2021-2025.

De Vlaamse overheid werkte een ontwerp actieplan uit om voedselverliezen te vermijden en biomassa beter te benutten. Tegen 2025 zou het voedselverlies in Vlaanderen met 30 procent moeten dalen.

Het nieuwe actieplan ‘Voedselverlies en biomassa(rest)stromen circulair 2021-2025’ is online te consulteren bij de OVAM en bij de gemeenten van 1 augustus 2020 tot en met 30 september 2020.

Gedurende deze termijn kan iedereen opmerkingen en suggesties schriftelijk ter kennis brengen aan de OVAM – team bio, Stationsstraat 110, 2800 Mechelen of mailen naar actieplanbio@ovam.be.

op dinsdag 28 juli 2020
Nieuwsoverzicht