Aannemer maait de wegbermen

De aannemer is gestart met het maaien van de wegbermen. Hij maait eerst de bermen langs de fietspaden van de gewestwegen en de belangrijkste invalswegen, daarna komen de andere bermen aan bod. We maaien de bermen op de momenten die vastgelegd zijn in het Bermdecreet (dus niet voor 15 juni). Op die manier kunnen de bermen aan zoveel mogelijk verschillende soorten planten en dieren een kans bieden.

Wist je dat alle bermen samen 1 groot natuurgebied vormen in Vlaanderen? Vandaar het belang van ecologisch bermbeheer!

op vrijdag 24 juni 2022
Nieuwsoverzicht