Bijenkenner op pad

Meten is weten, en dat geldt ook voor onze bijen. We proberen als gemeente in te zetten op een bijvriendelijke omgeving. Maar welke verschillende soorten bijen zitten hier nu eigenlijk in Beernem? En maken onze acties het verschil? Waar kunnen we nog verbeteren? Daarom willen we een beter zicht krijgen op de bijenpopulaties in Beernem en sturen we elk jaar een bijenkenner op pad.

Uit de informatie die hij verzamelt, kunnen we heel wat leren en het beheer waar nodig bijsturen.

Vorig jaar gebeurde als een inventarisatie van bepaalde locaties (https://www.natuurpunt.be/publicatie/inventarisatie-wilde-bijen-beernem-en-advies-voor-beheer). We breiden deze de komende 3 jaar verder uit dankzij het bijenproject Kruisbestuivers i.s.m. Regionaal landschap Houtland en 12 andere gemeenten.

Hoe gaat dat nu eigenlijk in z’n werk?

Heel concreet gaat een bijenkenner, gewapend met een vangnet, op pad doorheen Beernem. Het doel is zo veel mogelijk verschillende soorten te ontdekken op diverse locaties. Eens op naam gebracht, worden bijen weer los gelaten. Alle info wordt digitaal opgeslagen en is nadien vrij te consulteren via www.waarnemingen.be!

Vragen?

Heb je nog vragen over deze bijenmonitoring of het bijenproject Kruisbestuivers? Neem een kijkje op https://www.rlhoutland.be/pages/houtland-zoemt

op donderdag 28 mei 2020
Nieuwsoverzicht