Gratis groenafvalzakken bij onderhoud groenzones

Onderhoud je het openbaar groen dat grenst aan jouw eigendom? Dat waarderen we en we willen je hiervoor bedanken met gratis groenafvalzakken.

  • Onderhoud je minstens 10 m² openbaar groen (gazon, haag of plantvak), dan ontvang je 5 groenafvalzakken per jaar. Per bijkomende 10 m² krijg je 1 groenafvalzak extra, met een maximum van 20 groenafvalzakken in totaal.
  • Onderhoud je boomspiegels, dan ontvang je 3 groenafvalzakken per jaar

Gratis groenafvalzakken aanvragen

Je kan je gratis groenafvalzakken aanvragen via het e-loket. Klik hier voor een rechtstreekse link om je groenafvalzakken aan te vragen. Daarna spreken we met je af wanneer je de groenafvalzakken kan ophalen. Doe je aanvraag ten laatste op 30 juni.

Wie vorig jaar al een aanvraag deed, hoeft dit niet opnieuw te doen dit jaar. Je krijgt van ons een e-mail.

Meer info

Bij het onthaal van het gemeentehuis, onthaal@beernem.be, 050 28 91 20 

op dinsdag 05 mei 2020
Nieuwsoverzicht