Maatregelen buitenschoolse kinderopvang vanaf 4 mei

Vanaf 4 mei vangen we de kinderen uit het kleuteronderwijs op in één van de locaties van de buitenschoolse kinderopvang (voor - en naschools). De kinderen uit het lager onderwijs vangen we op in een locatie van de school (voor - en naschools). De kinderen worden op alle locaties opgevangen door de kinderbegeleidsters van de buitenschoolse kinderopvang.

De openingsuren van de buitenschoolse kinderopvang blijven hetzelfde, zowel in de opvanglocaties als in de scholen. Voor schooltijd is er opvang vanaf 6.30 u, na schooltijd is er opvang tot 18.30 i.

Schrijf je kind(eren) in voor de opvang

  • Om zicht te krijgen op het aantal aanwezige kinderen en voldoende personeel te voorzien, vragen we om je kind(eren) in te schrijven via het e-loket. Klik hier voor een rechtstreekse link om je kind in te schrijven
  • Je vult een formulier in per kind.
  • Je kan je kind inschrijven voor de periode van 4 mei tot en met 15 mei.
  • Mogen we je vragen om uiterlijk tegen donderdag 30 april 8.00 u de inschrijving door te geven zodat we alle praktische maatregelen kunnen treffen.
  • Zijn er wijzigingen aan je inschrijving? Laat het ons weten via kinderopvang@beernem.be;
  • Heb je je kind uit de lagere school ingeschreven, dan ontvang je later een e-mail met de exacte locatie binnen de school.

We vinden het belangrijk dat kinderen op een zo veilige manier kunnen opgevangen worden. Om de ruimte voor de kinderen zo maximaal mogelijk te houden, willen we je vragen om enkel gebruik te maken van de opvang als je niet van thuis uit kan werken.

Meer info

Bij de dienst Kinderopvang, kinderopvang@beernem.be, 050 28 91 39

op dinsdag 28 april 2020
Nieuwsoverzicht