Exitstrategie coronacrisis - update 14 mei

De Nationale Veiligheidsraad heeft de exitstrategie uit de coronacrisis bepaald. Momenteel gaan we stap voor stap terug naar de normale situatie van voor de coronacrisis, waarbij de maatregelen fase per fase versoepelen.

Algemene regels blijven van kracht

Ongeacht de afbouwfase waarin we ons bevinden blijven deze regels gelden:

 • Blijf zoveel mogelijk thuis
 • Respecteer veilige afstanden
 • Vermijd van drukke plaatsen
 • Was je handen veelvuldig en met zeep
 • Ben je ziek? Blijf dan thuis.

Nieuw: mond en de neus bedekken

Het dragen van een mondmasker, sjaal, bandana … die je neus en mond bedekken wordt:

 • aanbevolen op openbare plaatsen en in winkels
 • verplicht op het openbaar vervoer voor gebruikers van 12 jaar en ouder. Deze maatregel treedt in werking vanaf 4 mei.

Het bedekken van mond en neus is belangrijk tijdens de afbouw. Weet dat het afdekken van de mond en de neus niet voldoende bescherming biedt als je bovenstaande regels niet respecteert (afstand houden, handen wassen …).

De federale overheid en de deelstaten zullen er samen voor zorgen dat elke burger gratis minstens één standaard stoffen mondmasker krijgt dat de mond en de neus volledig bedekt. Mensen zullen ook twee “filters” krijgen, om in gekochte of gemaakte maskers te stoppen.

Ook de gemeente zal voor elke inwoner vanaf 12 jaar een mondmasker voorzien.

Afbouwstrategie

De startdata van de verschillende fases, 4, 11 en 18 mei, zijn mijlpalen, maar geen zekerheden. Enkel als de omstandigheden het toelaten, kunnen we starten met de afbouw van de maatregelen.

1. Fase 1 – a (4 mei) - deze fase gaat effectief in op 4 mei

 • Wat het dagelijkse leven betreft

Sportieve activiteiten buiten, en mits naleving van voldoende afstand, zijn opnieuw toegelaten met maximum twee personen, naast de mensen die onder hetzelfde dak wonen. Maar toegang tot kleedkamers, gemeenschappelijke douches en cafetaria’s is nog altijd verboden.

 • Voor de winkels en de horeca

Daar veranderen de regels niet, behalve voor de stoffenwinkels. Die mogen terug open gaan gezien hun belangrijke rol in de productie van mondmaskers.

 • Voor de gezondheidszorg

Werkgroepen bestuderen hoe ze kunnen reageren op de noodzaak om de beste zorg te blijven bieden aan mensen die besmet zijn met covid-19 en tegelijk de toegang tot de algemene en gespecialiseerde gezondheidszorg geleidelijk en veilig uit te breiden.

 • Voor de industrie en B2B-services

Telewerk blijft de norm.

Op werkplaatsen waar de minimale afstand van 1,5 meter niet kan gerespecteerd worden, zorgt de werkgever voor de nodige beschermingsmaatregelen en beschermingsmateriaal.

2. Fase 1 – b (11 mei) - deze fase gaat effectief in op 11 mei

 • Voor de winkels

In deze fase mogen alle winkels opnieuw de deuren openen, dit onder bepaalde voorwaarden: respecteer voldoende afstand, 1 klant per 10 vierkante meter, max 30 minuten in de winkel, winkel zoveel mogelijk in de buurt en alleen... 

 • Dagelijks leven

Elk gezin mag vanaf zondag 10 mei maximum vier mensen ontvangen. Dat moeten altijd dezelfde mensen zijn. Die vier mensen mogen op hun beurt niet bij anderen op bezoek gaan. De sociale afstand moet gerespecteerd worden. Het contact verloopt bij voorkeur buiten. Er is geen bezoek toegelaten bij zieke personen.

3. Fase 2 (18 mei) - deze fase gaat effectief in op 18 mei

 • Voor de economie

In deze fase mogen de contactberoepen (kappers, schoonheidsspecialisten ...) hun activiteit kunnen hernemen, onder bepaalde voorwaarden. Zo moeten ze werken op afspraak, een mondmasker of mondneusbescherming dragen (personeel en klanten) en moeten ze de veiligheidsafstand tussen de klanten respecteren.

De wekelijkse markt mag opnieuw georganiseerd worden, maar enkel met instemming van de lokale overheid. Er moet een circulatieplan worden opgesteld en de veiligheidsafstand moet altijd gerespecteerd worden. Het dragen van een masker of mondneusbescherming is verplicht voor de marktkramers en hun personeel en wordt ook voor klanten sterk aanbevolen.

 • Op vlak van onderwijs

De heropstart van de lessen zal zeer geleidelijk gebeuren vanaf 15 mei.

In deze fase gaat het vooral over de geleidelijke heropstart van de lessen voor bepaalde leerlingen in het basis- en secundair onderwijs onder strikte organisatorische voorwaarden. De kleuterscholen blijven in dit stadium gesloten en het hoger onderwijs heeft het einde van het academiejaar al georganiseerd samen met de gemeenschapsoverheden.

 • Wat het dagelijkse leven betreft

Reguliere sporttrainingen en -lessen mogen hervat worden op voorwaarde dat ze plaatsvinden in de buitenlucht en in clubverband, als ze de veiligheidsafstand respecteren en als er een coach aanwezig is. De groepen mogen niet groter zijn dan 20 personen en sportclubs mogen alleen heropenen op voorwaarde dat alle maatregelen worden genomen om de veiligheid van de sporters te waarborgen.
De grote sportcompetities worden zeker niet hernomen voor 31 juli.

Wat huwelijken en begrafenissen betreft, zal het mogelijk zijn om vanaf 18 mei een maximum van 30 personen te ontvangen op plechtigheden, onder bepaalde voorwaarden, waaronder het respecteren van de veiligheidsafstand. Het is niet toegestaan om na de plechtigheid een receptie te organiseren.

De musea en culturele bezienswaardigheden – historische gebouwen en monumenten, kastelen, citadellen - vanaf 18 mei weer open kunnen, op voorwaarde dat ze een online of telefonisch ticketingsysteem opzetten en de nodige maatregelen nemen om te vermijden dat het te druk wordt.

Trekpleisters in de natuur, zoals dierenparken, zullen ook weer open mogen gaan, op voorwaarde dat ze een online of telefonisch ticketingsysteem invoeren om de toegang voor het publiek te beperken, een circulatieplan opstellen en dat cafetaria's en restaurants gesloten blijven, net als attracties en speeltuinen.

Alle culturele, sportieve, toeristische en recreatieve evenementen zijn verboden tot en met 30 juni.

4. Fase 3 (ten vroegste vanaf 8 juni)

Meerdere punten zullen bekeken worden :

 • De modaliteiten voor de mogelijke en geleidelijke heropening van restaurants en in een latere fase ook cafés, bars en dergelijke. Dit zal in ieder geval onder strikte voorwaarden moeten gebeuren.
 • Verschillende zomeractiviteiten zoals buitenlandse reizen, kampen van jeugdbewegingen (daarover moet eind mei een beslissing vallen), stages, toeristische attracties maar ook kleinere openluchtevenementen.
 • De enige zekerheid is dat massa-evenementen zoals festivals niet voor 31 augustus mogen plaatsvinden.

Het gebruik van het openbaar vervoer

Geleidelijke afbouw zal onvermijdelijk leiden tot een toename van het gebruik van het openbaar vervoer. Om drukte te vermijden is het raadzaam om:

 • je zoveel mogelijk te verplaatsen met de fiets, auto … om zo voorrang te geven aan wie het openbaar vervoer het hardst nodig heeft
 • het spitsuur te vermijden.

Werkvloer

Wat de organisatie van het werk betreft, heeft de Groep van Tien een generieke gids van good practices gevalideerd. Die zal als basis gelden voor sectoriële- of ondernemingsakkoorden.

Voorwaarden om te slagen

Om ervoor te zorgen dat de afbouw onder de best mogelijke omstandigheden gebeurt, zullen het testen van mogelijk besmette personen en tracing (nagaan met wie de besmette personen contact hebben gehad) een belangrijke rol spelen.

Meer info

https://www.info-coronavirus.be/nl/

Downloads

op donderdag 14 mei 2020
Nieuwsoverzicht