Kernraden 2020-2022 samengesteld

Begin maart zijn de nieuwe kernraden 2020-2022 samengesteld. Elke adviesraad, m.u.v. de GECORO en het Lokaal Overleg Kinderopvang, bestaat voortaan uit een kernraad. Dit is een vaste kern tussen de 6 en 12 personen die adviezen schrijft voor het college.

Naast de kernraad kan elke adviesraad ook één of meerdere (tijdelijke) werkgroepen onder zich hebben rond een bepaald project of thema of voor het organiseren van een activiteit.

Er zijn adviesraden rond volgende thema’s:

  • Cultuur en Erfgoed
  • Jeugd
  • Sport en Beweging
  • Milieu en Natuur
  • Lokale economie
  • Landbouw
  • Ontwikkelingssamenwerking en Lokale Solidariteit
  • Welzijn
  • Senioren
  • Personen met een beperking

Je vindt de huidige leden op www.beernem.be/kernraden. Het is de bedoeling om de kernraden om de drie jaar opnieuw samen te stellen (m.u.v. de Jeugdraad die frequenter van samenstelling zal wijzigen).

Meer info

Bij de dienst Communicatie, communicatie@beernem.be, 050 28 90 71

op vrijdag 13 maart 2020
Nieuwsoverzicht