Corona: Aanvraagprocedure persoonlijke beschermingsmiddelen (Nationaal Crisiscentrum)

Alle hulpvragers (zorgberoepen) worden gevraagd om rechtstreeks hun noden door te geven via een welbepaald webformulier. De Risk Management Group heeft een lijst met prioritaire groepen in de zorg uitgewerkt voor de verdeling van het beschikbare persoonlijke beschermingsmateriaal.

Het beschermingsmateriaal zal verdeeld worden a.d.h.v. de verdeelsleutel van de federale en Vlaamse overheid. Als gemeente zullen we moeten instaan voor het ophalen van het beschrmingsmateriaal voor de volgende doelgroepen: vroedvrouwen, thuisverpleegkundigen, WZC's, zorginstellingen, kinesisten … Daarna kan dit door de zorgkundigen opgehaald worden. Het beschermingsmateriaal zal verdeeld worden volgens de ons opgelegde verdeelsleutel. Zodra we meer concrete info hebben over plaats en tijdstip, brengen we de zorggroep in kwestie op de hoogte.

Ziekenhuizen en ambulanciers worden rechtstreeks bedeeld via de civiele bescherming.

Klik hier om beschermingsmiddelen aan te vragen:

https://apps.digital.belgium.be/forms/show_/covid/request/latest?lng=nl

In functie van de beroepsgroep zullen de aanvragen dan doorgestuurd worden naar de bevoegde overheid.

op woensdag 01 april 2020
Nieuwsoverzicht