Babbelbox ‘Beernem luistert’

Het gemeentebestuur en het Sociaal Huis zijn in deze moeilijke periode extra bezorgd. Heb je nood aan een babbel? Dan kan je elke werkdag tussen 14.00 en 16.00 u terecht op het nummer 050 28 90 84 voor een gesprek. Een medewerker van het gemeentehuis zal je te woord staan.

Opbellen 80-plussers

Ondertussen hebben we alle 80-plussers van de gemeente opgebeld. Dit werd door deze mensen enorm geapprecieerd. Diegene die toen aangegeven hebben dat ze graag nog eens opgebeld worden, zullen af en toe telefoon krijgen van een vrijwilliger. Daarnaast hebben we ook alle andere noden van onze 80-plussers in kaart kunnen brengen.

Stel dat je het even allemaal niet meer weet...

Als het je allemaal te veel wordt, kan je best praten met een zorgverlener. Hij of zij zal je doorverwijzen naar psychologische of medische ondersteuning.

Hieronder vind je ook een lijst van telefoonnummers waar je terecht kan:
  • Teleonthaal voor levensmoeilijkheden: 106
  • Meldpunt vermoeden van geweld: 1712
  • Zelfmoordpreventie: 1813
  • Awel (vroegere Kinder- en Jongerentelefoon): 102
  • Teleblok: 0800 13 14 4
  • Antigifcentrum 070 245 245
  • Meldpunt bejaardenmishandeling: 078 15 15 70
  • De Druglijn: 078 15 10 20
  • Politie: 101
  • Ambulance / Noodnummer: 112
Verzorg jezelf en hou vol!
op dinsdag 31 maart 2020
Nieuwsoverzicht