naar inhoud

Meest gestelde vragen over Coronavirus - update 28 maart

We krijgen heel wat vragen binnen over het Coronavirus. Ook over onze beperkte dienstverlening. Hier vind je een overzicht van de meest gestelde vragen. Vooraleer het infonummer te contacteren of te mailen naar corona@beernem.be, is het raadzaam om eerst FAQ's na te lezen. Wie weet, vind je hier al een antwoord op je vragen. De lijst wordt voortdurend aangepast.

Wat is het Infonummer voor vragen over corona?

Op de website www.info-coronavirus.be vind je heel wat informatie over het coronavirus. Je vindt er ook het gratis info-nummer 0800 14  689 waar je terecht kan met al je vragen over corona.

Ook de gemeente Beernem heeft infonummer voor vragen over corona: 050 28 90 78. Via e-mail kan je terecht op corona@beernem.be.

Ik heb een sociale nood en ik wil het Sociaal Huis bereiken. Waar kan ik terecht?

Voor al je vragen van sociale aard (zorgnoden, hulpverlening, maaltijden, om medicatie gaan, boodschappen..) kan je het Sociaal Huis tijdens de kantooruren bereiken op 050 78 82 40. Buiten de kantooruren kan je terecht op 0497 82 89 35. Mailen kan via sociaalhuis@beernem.be.

Wat is de algemene maatregel om corona te bestrijden?

De algemene maatregel is: 'Blijf maximaal thuis om externe contacten te beperken.' Je kan je huis enkel verlaten om te gaan werken, om naar een voedingswinkel te gaan of voor andere essentiële zaken (zoals doktersbezoek, naar de bank, post).

Wat fysieke activiteit in open lucht betreft, die blijft aanbevolen, met respect voor social distancing en alleen in het tijdsbestek dat echt nodig is. Je mag dus alleen buiten zijn zolang het lopen, wandelen of fietsen duurt. Als je buiten komt, moet je ook in beweging blijven (en dus niet urenlang op een bank gaan zitten bijvoorbeeld).

Deze maatregelen gelden tot zondag 19 april. Mogelijks worden ze verlengd tot zondag 3 mei.

WAT IS SOCIAL DISTANCING?

In alle omstandigheden moet je rekening houden met de sociale distancing. Maar wat betekent dit nu precies? Dat houdt in dat je minimum 1.5 meter tussen personen moet houden. Dit geldt niet enkel in winkels, maar in ALLE omstandigheden waar je anderen zou tegen komen. Dit is van het grootste belang om de verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk tegen te gaan.

Bijvoorbeeld: bij het elkaar passeren tijdens een wandeling, in de winkel tijdens het aanschuiven, laat een stoel vrij tussen twee personen tijdens een noodzakelijke vergadering, ...

Is er een risico op infectie door contact met verpakkingen?

Dit risico bestaat, maar is veel kleiner dan door rechtstreeks contact met een besmet persoon. Het coronavirus overleeft in ideale omstandigheden gemiddeld zo’n drie uur op gladde oppervlakken en materialen (zoals deurklinken, leuningen, tafels…). Op absorberend materiaal (zoals karton, papier, textiel…) kan het virus niet goed overleven. Het virus is zeer gevoelig voor uitdrogen, warmte en zonlicht.

Wie virusdruppeltjes via de handen in de mond, neus of ogen binnenkrijgt, kan besmet raken met het virus. Het is belangrijk om regelmatig en grondig de handen te wassen na contact met oppervlakken en verpakkingen die door veel mensen worden aangeraakt.

Wat moet je doen als je je ziek voelt? Medicatie nodig?

Alle patiënten met enige vorm van acute luchtweginfecties moeten sowieso THUISBLIJVEN om verdere besmetting te voorkomen. Dit is dus iedereen die niest, hoest, koorts maakt of verkouden is. Ga ook NIET naar de consultatie van je huisarts. Bel naar je huisarts of de dokter van wacht (bellen naar 1733). Die zal na telefonische consultatie oordelen of je je moet aanmelden aan het triagepunt van de Huisartsenwachtpost Meetjesland. Die bevindt zich op de site van AZ Alma. Vanaf maandag 30 maart komt er een triagepunt bij in Knesselare, in sporthal Flabbaert, Prinsengoeddreef 33.

Heb je medicatie nodig, ga dan niet zelf naar de apotheek als je ziek bent. Vraag na bij je apotheek of die aan huis levert. Zo niet, informeer eens in je dichte kring wie voor jou naar de apotheek kan. Heb je niemand om op terug te vallen, dan kan je contact opnemen met het Sociaal Huis op 050 78 82 40. Het Sociaal Huis zal dan bekijken hoe ze je kunnen helpen.

Ik heb thuis nog mondmaskers liggen. Waar kan ik ermee terecht?

Wie mondmaskers liggen heeft, of er kan maken, mag die zeker komen afgeven op het gemeentehuis. Graag eerst een seintje naar het onthaal via 050 28 91 20. Van hieruit verdelen we de mondmaskers onder de verschillende zorgsectoren.

Algemeen

Blijven het gemeentehuis en het Sociaal Huis open?

Het gemeentehuis en het Sociaal Huis blijven open, maar tot en met zondag 19 april beperkt de dienstverlening zich tot het strikt noodzakelijke.

We vragen om je bezoek aan de gemeentelijke diensten en de sociale dienst van het OCMW zo veel mogelijk te beperken. Vragen over je dossier kan je uiteraard telefonisch of per mail stellen. Of maak gebruik van het e-loket op www.beernem.be/e-loket.

Is toch een bezoek aan het gemeentehuis of het Sociaal Huis vereist, dan kan dit enkel na telefonische afspraak via 050 28 91 20 (gemeentehuis) of 050 78 82 40 (OCMW).

Blijft het recyclagepark open?

Neen, er is beslist dat alle recyclageparken met onmiddellijke ingang moeten sluiten tot ten minste zondag 19 april. Dus ook Beernem sluit het recyclagepark.

Gaat de huis-aan-huis ophaling van IVBO door?

IVBO communiceert elke ochtend op hun Facebookpagina of de ophalingen van die dag, naargelang het aantal aanwezige personeelsleden, doorgaan. IVBO streeft er wel naar om de ophaling van restafval zoveel mogelijk te laten doorgaan. Als IVBO via Facebook laat weten dat de ophaling niet kan doorgaan, zal je PMD/karton/... terug binnen moeten halen.

Blijven de vrijetijdsgebouwen open?

Nee, O.C. De Kleine Beer (behalve voor bloeddonatie), de bibliotheken, de sportparken, de jeugdlokalen, Het Schepenhuys, zaal Sinjo, Kleuterweelde, jeugdhuis The Nooddle, Bargezaal, zwembad … sluiten de deuren, alvast tot en met 30 april.  Dat betekent ook dat alle verhuringen van gemeentelijke zalen tot en met 30 april geannuleerd worden. De gebruikers worden op de hoogte gebracht.

ALLE GEMEENTELIJKE ACTIVITEITEN TOT EN MET 30 APRIL ZIJN GEANNULEERD.

Kan ik de gemeenteraad en OCMW-raad van maart bijwonen?

Neen, omwille van de corona-maatregelen is er beslist dat er op donderdag 26 maart geen gemeenteraad of OCMW-raad zijn. De agendapunten zullen behandeld worden op een volgende zitting.

Openbaar domein

Blijft het provinciedomein Bulskampveld open?

De wandel- en fietspaden zijn open. Dit is dus enkel voor omwonenden die te voet, al joggend of met de fiets naar Bulskampveld komen. Respecteer hierbij de regels van social distancing en blijf op de paden. Je mag je niet met de auto verplaatsen om in het park te vertoeven. De parkings, de speelterreinen, het publiek sanitair en het bezoekerscentrum zijn gesloten.

Kan ik met de kinderen naar een speelpleintje?

Nee, spelen op de speelpleintjes is momenteel niet meer toegelaten. Deze maatregel is genomen om te vermijden dat er teveel mensen bijeen zouden zijn.

Burger

Mijn eID/reispas/rijbewijs moet dringend verlengd worden. Kan ik daarvoor naar het gemeentehuis komen?

Tot en met zondag 19 april werken de medewerkers van het gemeentehuis enkel nog op afspraak. Wil je langskomen voor een eID, reispas of rijbewijs, dan moet je eerst telefonisch een afspraak maken via 050 28 91 43 (dienst Burgerzaken). Zo willen we wachtrijen vermijden.

Mogen verhuizingen doorgaan?

Ja. Uiteraard mits inachtneming van de social distancing, dus enkel met gezinsleden die onder hetzelfde dak wonen. Of met een externe verhuisfirma.

Wij trouwen binnenkort. Kan ons huwelijk doorgaan?

Burgerlijke huwelijken kunnen enkel voltrokken worden in intieme kring. Dit is enkel het koppel, de getuigen, de burgemeester en een medewerker van de dienst Burgerzaken. Het kerkelijk huwelijk zal niet kunnen plaatsvinden. Een huwelijksfeest uiteraard ook niet.

Kan ik mijn rijbewijs halen?

De rijlessen en -examens worden opgeschort. Wanneer ten gevolge van deze opschorting de verplichting met dwingende termijnen niet kunnen worden nageleefd, zal aan de betrokken een uitstel worden verleend.

Kan ik nog naar de autokeuring?

Je kan enkel nog naar de autokeuring voor een herkeuring, niet voor een keuring.

De termijn voor keuring wordt met 4 maanden verlengd. Deze verlenging is van toepassing op alle voertuigen die een keuring moe(s)ten ondergaan tussen 13 maart 2020 en 1 maand na de einddatum van de noodmaatregelen.

Let op: dit uitstel is NIET van toepassing voor herkeuringen. Herkeuringen van alle voertuigen worden uitgevoerd. Tijdens de periode van de noodmaatregelen zullen de keuringscentra alle herkeuringen uitvoeren.

De keuringscentra zullen evenwel de mogelijkheid voorzien om bedrijfsvoertuigen en prioritaire voertuigen te keuren. 

Kan ik nog bloed geven?

Ja, bloedinzamelingen blijven doorgaan, mits inachtneming van de social distancing en de hygiënische maatregelen. Personen die ziek zijn, moeten zoals altijd uitgesloten worden. Bloed geven is en blijft noodzakelijk en moet worden gestimuleerd maar weliswaar is het van belang dat de donor zich bewust blijft van de eigen gezondheidstoestand.

Mag ik naar het buitenland op reis?

Elke niet-essentiële reis naar het buitenland is verboden. Er zijn controles aan de grenzen.

Ik werk over de grens met Nederland, kan ik nog gaan werken?

Ja, maar je moet een werkgeversverklaring kunnen voorleggen:

 • Grensarbeiders die niet in een vitale sector werken of een cruciaal beroep vervullen, moeten met een werkgeversverklaring aantonen dat zij voor hun werk de grens oversteken.
 • Grensarbeiders die wel in een vitale sector werken of een cruciaal beroep vervullen, kunnen een speciaal vignet gebruiken. Dit vignet dient om te voorkomen dat grensarbeiders in vitale sectoren en met cruciale beroepen worden opgehouden bij de grens(controle) en kan enkel door hen worden gebruikt.

Alle info over de werkgeversverklaring en het vignet vind je op https://crisiscentrum.be/nl/news/grensarbeiders-vitale-sectoren-en-met-cruciaal-beroep-kunnen-sneller-de-grens-met-nederland 

Veiligheid

Blijft het politieloket in Beernem open?

De politie blijft 24/7 doorwerken. Het politieloket in Beernem is wel niet meer open zijn. De inwoners van Beernem worden doorverwezen naar het zonaal onthaal in Oostkamp, nl. het politieloket in OostCampus, Siemenslaan. Kom je naar het onthaal, hou dan zeker de nodige afstand van elkaar. 

Voor fietsdiefstal, beschadigen ... kan je digitaal aangifte doen via https://www.politie.be/5447/contact/online-aangiften.

Heb je de politie niet dringend nodig, kan je online een afspraak maken via https://www.politie.be/…/hoe-online-een-afspraak-maken-bij-….

Omgeving

De Vlaamse Regering heeft op 24 maart 2020 maatregelen genomen rond de omgevingsvergunningsprocedures. Kort samengevat:

 • de lopende openbare onderzoeken worden opgeschort op 24 maart en verder gezet op 24 april
 • nog niet gestarte openbare onderzoeken worden pas gestart na 24 april
 • de beslissingstermijn in de vereenvoudigde procedure wordt met 30 dagen verlengd (van 60 naar 90 dagen)
 • de beslissingstermijn in de gewone procedure wordt met 60 dagen verlengd (van 105 of 120 dagen naar 165 of 180 dagen)
 • de beslissingstermijn in beroep wordt verlengd met 60 dagen
 • de periode waarbinnen beroep kan worden ingesteld wordt ook met 30 dagen verlengd, van 30 naar 60. Dit betekent ook dat de uitvoering van een door de gemeente afgegeven vergunning pas kan starten na 65 dagen (35 + 30).

Cultuur

Ik heb een reservatie in O.C. De Kleine Beer. Moet ik die annuleren?

Nee, de Cultuurdienst annuleert momenteel zelf alle boekingen tot en met 30 april. Wil je de activiteit verplaatsen naar een latere datum, dan kan je online de zaal reserveren. Hou er wel rekening mee dat de maatregelen verlengd kunnen worden.

Ik heb een ticket voor een voorstelling in O.C. De Kleine Beer. Gaan de voorstellingen door?

Alle gemeentelijke accommodaties gaan dicht. Dat betekent dat ook O.C. De Kleine Beer de deuren sluiten. En dit tot en met 30 april. Voorstellingen worden indien mogelijk verplaatst. Heb je al een ticket gekocht, dan wordt je via e-mail op de hoogte gebracht van de nieuwe datum of mogelijkheid tot terugbetaling ticket.

Sport

Kan ik gebruik maken van de atletiekpiste?

De atletiekpiste is vrij toegankelijk, maar enkel voor de omwonenden. Hou wel rekening met voldoende sociale afstand bij het lopen. In groep(jes) afspreken om te gaan lopen is niet toegelaten. Er is geen toegang tot sporthal Drogenbrood.

Het zwembad sluit vanaf zaterdag 14 maart. Wordt mijn zwembadabonnement verlengd?

Wie een abonnement heeft, wordt via e-mail op de hoogte gebracht.

Ik heb een reservatie in een sportgebouw of in het zwembad. Moet ik die annuleren?

Nee, de Sportdienst annuleert momenteel zelf alle boekingen tot en met 30 april. Wil je de activiteit verplaatsen naar een latere datum, dan kan je online de zaal reserveren of een mailtje sturen naar sport@beernem.be. Hou er wel rekening mee dat de maatregelen verlengd kunnen worden.

Ik heb mijn kind ingeschreven voor het Paassportkamp? Gaat dit door?

Het Paassportkamp gaat niet door. De ouders krijgen het inschrijvingsgeld terugbetaald.

Mag ik nog gaan vissen?

Vissen is niet meer toegelaten.

Bib

De vervaldatum van de boeken die ik ontleende in de bib zijn bijna overschreden. Wat nu?

De bibliotheken zijn gesloten. Alle uitleningen worden automatisch verlengd tot 8 mei. Wil je in deze periode materialen indienen, dan kan dit via de inleverbus.

Zorg en welzijn

Hoe zit het met de kinderopvang in de Paasvakantie?

Ook in de paasvakantie staan de begeleidsters klaar om de kinderen een fijne dag te bezorgen. Let wel op: we voorzien tijdens de paasvakantie enkel opvang voor kleuters en lagere schoolkinderen van ouders met een cruciaal beroep, die niet thuis kunnen werken en kinderen in een kwetsbare thuissituatie. We vragen hiervoor een attest van de werkgever.

Voor bovenvermelde kinderen opent de kinderopvang zijn deuren op alle opvanglocaties van 6.30 tot 18.30 u:

 1. BKO Beukendreef
 2. BKO Diksmuidse Boterweg
 3. BKO Sint Joris
 4. BKO Creytensstraat
 5. BKO Knesselarestraat
 6. BKO Oostveld

Kinderen die school lopen in de 3 Beertjes kunnen terecht in de kinderopvang van de Beukendreef.

Zieke kinderen kunnen sowieso niet naar de opvang.

Mogen ondernemingen initiatieven nemen voor de opvang van kinderen van hun medewerkers?

Als dergelijke opvangsystemen al bestonden, kunnen ze blijven doorgaan. Er kunnen evenwel GEEN NIEUWE initiatieven van opvang worden opgezet. Het is noodzakelijk te voorkomen dat de kinderen die vooraf niet in contact kwamen met elkaar, worden samen gezet.

Blijft het consultatiebureau Kind en Gezin open?

Het is van cruciaal belang dat kinderen tijdig gevaccineerd en opgevolgd worden. Daarom blijft het consultatiebureau open om kinderen te kunnen blijven vaccineren. De verpleegkundige contacteert de ouders die een afspraak hadden tussen nu en 19 april.

Ik wil mensen helpen. Kan ik mij ergens opgeven als vrijwilliger?

Ja, dit kan. En graag! Klik op www.beernem.be/beernemhelpt om je aan te melden als vrijwilliger. Je kan je opgeven om boodschappen te doen, medicijnen te halen, ... of willen gewoon een babbeltje te doen. Wij zorgen ervoor dat je verzekerd bent.

Sociaal

Ik heb een privé-feest dit weekend. Kan ik dit laten doorgaan?

Nee, de federale regering heeft beslist om alle activiteiten, publiek en privé, ongeacht hun omvang te annuleren. Dus ook privé-feesten kunnen niet doorgaan. Samenscholingen zijn verboden. Familie en vrienden kunnen dus niet meer bijeenkomen.

Economie en horeca

Bij wie kan ik allemaal terecht voor een afhaalmaaltijd?

Heel wat horecazaken die moeten sluiten, zochten oplossingen om hun klanten te blijven bedienen door middel van levering aan huis of afhaalmaaltijden. We hebben het voor jou opgelijst waar je afhaalmaaltijden kan bestellen. Klik hier voor het overzicht.

Wil je als ondernemer toegevoegd worden aan deze lijst, klik dan hier om je in te schrijven.

Ik heb een winkel. Kan ik open blijven?

Winkels die hoofdzakelijk (dieren)voeding verkopen en nachtwinkels, mogen zowel in de week als in het weekend open blijven, maar enkel met inachtneming van voldoende hygiënische maatregelen en social distancing. Deze winkels mogen enkel geopend zijn tussen 7.00 en 22.00 u. Nachtwinkels mogen geopend zijn vanaf het normale openingsuur en moeten dus ook sluiten om 22.00 u.

Ik heb een frietkot. Moet ik ook sluiten?

Er mag niet ter plaatse geconsumeerd worden. Afhalingen en aan-huis-leveringen blijven wel mogelijk. Klanten moeten bij afhalingen voldoende sociale afstand houden. Dezelfde regel geldt ook voor broodjeszaken en kebabzaken. Ook restaurants mogen de komende weken een afhaal- of leverservice organiseren op bestelling.

Kan ik mijn kapsalon openhouden?

Kapsalons moeten sluiten.

Mogen garagisten en fietsenwinkels open blijven?

Garagisten en fietsenhandelaars moeten hun toonzalen sluiten. Ze mogen dus geen mensen toelaten in de showroom. Dringend herstel van auto's en fietsen mag wel. Uiteraard moet er ten allen tijden rekening gehouden worden met social distancing

Ik werk in de bouw, kan ik nog werken?

Alle dringende herstellingen mogen uitgevoerd worden door loodgieters, installateurs C.V. e.d. Andere werkzaamheden bij de mensen thuis worden ten zeerste afgeraden, dit zou immers ingaan tegen de algemene maatregelen die de overheid heeft opgelegd. Werken in onbewoonde gebouwen en huizen zijn wel toegelaten.

Kan ik mijn hondentrimsalon, schoonheidsinstituut of wellnesscentrum openhouden?

Nee, alle handelszaken en winkels worden gesloten, met uitzondering van (dieren)voedingswinkels, nachtwinkels, apotheken, krantenwinkels en tankstation. Ook een hondentrimsalon, schoonheidsinstituut of wellnesscentrum moet de deuren sluiten.

Blijft de wekelijkse markt op vrijdag doorgaan?

De wekelijkse markt is afgelast.

De beslissingen van de federale overheid hebben gevolgen voor uitbaters van restaurants, café's ... Hoe kan ik dit financieel bolwerken?

Er zijn tien maatregelen goedgekeurd ter ondersteuning van het bedrijfsleven:

 1. Tijdelijke werkloosheid door overmacht
 2. Tijdelijke werkloosheid om economische redenen
 3. Betalingsplan voor sociale werkgeversbijdragen
 4. Betalingsplan btw
 5. Betalingsplan voor bedrijfsvoorheffing
 6. Betalingsplan personenbelasting/vennootschapsbelasting
 7. Vermindering van de voorafbetaling voor zelfstandigen
 8. Uitstel of vrijstelling van betaling van sociale bijdragen voor zelfstandigen
 9. Verkrijgen van een vervangingsinkomen voor zelfstandigen (overbruggingsrecht)
 10. Flexibiliteit bij de uitvoering van federale overheidsopdrachten

Meer concrete info over deze steunmaatregelen vind je op www.vlaio.be en de website van de FOD economie

Ik moet mijn zaak verplicht sluiten. Kan ik aanspraak maken op een hinderpremie?

De ondernemers die getroffen zijn door een volledige sluiting bekomen een hinderpremie onder bepaalde voorwaarden.

Ook restaurants die niet volledig sluiten maar overschakelen op afhaal, kunnen van de Corona hinderpremie genieten. Ook frituren die hun eetruimte moeten sluiten, kunnen die premie aanvragen.

Je kan je e-mailadres achterlaten om later, zodra er meer duidelijkheid is over het aanvragen van de premie, meer info te ontvangen in je mailbox. Klik op https://vlaio.be/nl/begeleiding-advies/moeilijkhedencoronavirus/specifieke-maatregelen-mbt-het-coronavirus/corona

Kan ik tijdelijke werkloosheid inroepen voor mijn werknemers?

Ja. Als je het stelsel van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht toepast, vermeld je ‘CORONAVIRUS’ als reden van overmacht.

Tot 30 juni 2020 wordt het bedrag van de tijdelijke werkloosheidsuitkering als gevolg van overmacht of economische redenen verhoogd tot 70% van het gemiddelde gemaximeerde inkomen (geplafonneerd op € 2.754,76 per maand).

Openbaar vervoer

De aanbeveling in het algemeen is om het openbaar vervoer enkel te gebruiken indien strikt noodzakelijk.

De Lijn

De Lijn past z'n dienstregeling aan. Deze aangepaste dienstregeling vind je terug in de routeplanner. Alle belbussen zijn geannuleerd.

Hou er rekening mee dat De Lijn geen cash meer aanvaard op de bussen & trams en in de Lijnwinkels. Sommige Lijnwinkels zijn mogelijk gesloten door ziekte van onze medewerkers. Raadpleeg steeds de openingsuren. Kan je niet terecht in je vertrouwde Lijnwinkel? Dit zijn je alternatieven: 

NMBS

De NMBS heeft het treinaanbod aangepast. Plan je reis via de NMBS-app of de reisplanner.

op zaterdag 28 maart 2020
Nieuwsoverzicht