naar inhoud

Beperkte gemeentelijke dienstverlening

Tot en met 30 april beperken we de gemeentelijke dienstverlening beperken tot het strikt noodzakelijke. Het Sociaal Huis is volop bezig met het in kaart brengen en hulp bieden aan de inwoners die het nodig hebben. Alle gemeentelijke accommodaties gaan dicht tot en met 30 april. Ook alle gemeentelijke activiteiten tot en met 30 april worden afgelast of uitgesteld.

We vragen inwoners om hun bezoeken aan de gemeentelijke diensten en de sociale dienst van het OCMW zo veel mogelijk te beperken. Vragen over je dossier kan je uiteraard telefonisch of per mail stellen. Of maak gebruik van het e-loket op www.beernem.be/e-loket.

Is toch een bezoek aan het gemeentehuis of het Sociaal Huis vereist, dan kan dit enkel na telefonische afspraak.

Het recyclagepark is gesloten.

Vragen van sociale aard

Voor al je vragen van sociale aard (zorgnoden, hulpverlening, maaltijden,..) kan je het Sociaal Huis tijdens de kantooruren bereiken op 050 78 82 40. Buiten de kantooruren kan je terecht op 0497 82 89 35. Mailen kan via sociaalhuis@beernem.be.

Alle gemeentelijke accommodaties sluiten tot en met 30 april

Alle gemeentelijke accommodaties gaan dicht tot en met 30 april. Dat betekent dat O.C. De Kleine Beer, de bibliotheken, de sportparken, de jeugdlokalen, Het Schepenhuys, zaal Sinjo, Kleuterweelde, jeugdhuis The Nooddle, Bargezaal, zwembad, leslokaal conciërgewoning … de deuren sluiten. .

Ook alle gemeentelijke activiteiten tot en met 30 april worden afgelast of uitgesteld.

Scholen, buitenschoolse kinderopvang en zorg

De lessen worden opgeschort. De scholen moeten opvang voorzien voor kinderen wiens ouders geen opvang kunnen voorzien. De buitenschoolse kinderopvang blijft open om deze kinderen voor en na schooltijd op te vangen. Opvang door grootouders wordt sterk afgeraden.

De reeds genomen maatregelen zoals de sluiting van de lokale dienstencentra en het bezoekverbod voor woonzorgcentra blijven gelden.

Update maatregelen

Gemeente Beernem volgt de situatie op de voet op en zal bijsturen waar en wanneer nodig.

We willen graag meegeven dat deze bovenstaande maatregelen er zijn om de verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk te onderdrukken. Paniek is absoluut niet nodig, maar voldoende maatregelen nemen is noodzakelijk.

Blijf daarom in elk geval de algemene richtlijnen opvolgen, zoals voldoende handhygiëne, het respecteren van voldoende sociale afstand, blijf thuis als je ziek bent … Kortom: gebruik je gezond verstand.

Updates van de maatregelen vind je op www.beernem.be/corona en op www.info-coronavirus.be.

op vrijdag 20 maart 2020
Nieuwsoverzicht