naar inhoud

Nieuwsbrief ‘Werken Oostveld, Pluime, Zeldonk’ – update 5 maart 2020

Hier volgt een stand van zaken over de werken in de Tinhoutstraat, Knesselarestraat, Blind Ezelstraat en Oedelemsteenweg.

Tinhoutstraat

De aannemer is gestart met de aanleg van de riolering in de Tinhoutstraat. Waar de riolering al is aangelegd, wordt eerstdaags gestart met de aansluiting van de woningen op de riolering. Hierna kan de aannemer starten met de definitieve heropbouw van de wegenis tot en met de fundering. In een laatste fase zal de aannemer asfalteren.

Om de opbraak van de betonplaten mogelijk te maken werd deze vorige week gebroken. Dit had een ruwer resultaat dan de bedoeling was. Ondertussen heeft de aannemer de gebroken betonplaten gewalst om tot een vlakker resultaat te komen. Hij voegt, waar nodig, materiaal toe om tot een nog vlakker resultaat te komen. Zo kan je op een rustig tempo over de gebroken wegenis rijden tot aan de woning.

Tijdens de werken blijven het voetpad, fietspad en de parkeerstrook op de meeste plaatsen liggen. Waar nodig, kan je door via een bruggetje over de werksleuf.

Knesselarestraat

In de Knesselarestraat is de aannemer begonnen met de aanleg van de nieuwe verhardingen. Er wordt naar gestreefd om deze werken af te ronden tegen eind maart.

Blind Ezelstraat

Bij de uitvoering van de rioleringswerken in de Blind Ezelstraat zijn we gestoten op een probleem met de draagkracht van de ondergrond. Om tot een duurzaam nieuw wegdek te komen, zijn er bijkomende laboproeven noodzakelijk. Het is even wachten op de resultaten van deze proeven zodat we tot een oplossing kunnen komen.

Voorlopig heeft de aannemer de woningen toegankelijk gemaakt met steenslag en rijplaten. Zodra we weten hoe we het probleem kunnen oplossen, starten we met de nieuwe wegopbouw.

Oedelemsteenweg

De start van de werken in de Oedelemsteenweg was voorzien in de loop van deze maand. Mogelijks zal hier later gestart worden. Dit is afhankelijk van het nieuws over de Blind Ezelstraat.

Afvalophaling

De ophaalwagen van IVBO kan niet overal tot aan de werfzone komen. Daarom zijn er enkele ophaalpunten voorzien tot waar de ophaalwagen wel kan komen. Deze zijn ter plaatse aangeduid met een bord. Ophaalpunten:

  • Kruispunt Tinhoutstaat - Knesselarestraat
  • Tinhoutstraat in de omgeving van huisnummer 39
  • Kruispunt Blind Ezelstraat met Zeldonkstraat
  • Kruispunt Blind Ezelstraat met Langendonkstraat

Woon je tussen de werkzone en één van boven vermelde ophaalpunten dan vragen we om je afval naar het ophaalpunt te brengen. Dit kan vanaf 18.00 u de avond voor de ophaling tot 7.00 u ’s morgens de dag van de ophaling. Door deze aanpassingen is het mogelijk dat het uur van ophaling anders is dan voor de werken. Hou dus zeker rekening met de vermelde uren van aanbieden.

Help elkaar. Is het voor je buur moeilijk om de afvalzak naar een ophaalpunt te brengen, dan zal je buur je dankbaar zijn als je zijn/haar afvalzak meeneemt.

Laatste stand van zaken over de werken?

We streven ernaar om de planning zo correct mogelijk te volgen. Maar hou er rekening mee dat de planning van de werken kan wijzigen door onvoorziene (weers)omstandigheden.

Voor een correcte stand van zaken:

Meer info

Heb je vragen over de uitvoering van dit project, dan kan je terecht bij:

  • Het contactcenter van Aquafin op het nummer 03 450 45 45 (elke werkdag tussen 8.00 en 19.00 u) of via contact@aquafin.be.
  • De dienst infrastructuur op het nummer 050 28 90 81 (tussen 8.00 en 16.30 u) of via infrastructuur@beernem.be.
  • Bij noodgevallen kan je buiten de werkuren en in het weekend bellen naar het gratis noodnummer: 0800 16 603.
op donderdag 05 maart 2020
Nieuwsoverzicht