naar inhoud

Nieuwsbrief ‘Werken Oostveld, Pluime, Zeldonk’ – update 24 januari 2020

Vanaf maandag 27 januari voert de aannemer rioleringswerken uit op het kruispunt Knesselarestraat – Tinhoutstraat. Er zal dan geen doorgaand verkeer mogelijk zijn in de Knesselarestraat. Je zal de Tinhoutstraat ook niet in of uit kunnen rijden ter hoogte van de Knesselarestraat. De verbinding Schipperstraat naar de Knesselarestraat (richting Knesselare) blijft wel mogelijk, met verkeerslichten.

De wegomlegging is verder voorzien langs de Schipperstraat, Hoornstraat, Scherpestraat en Beernemstraat.

We streven ernaar de Knesselarestraat terug open te stellen voor het verkeer vanaf 8 februari.

Aansluitend op de werken aan het kruispunt zullen de rioleringswerken verder opschuiven naar de Tinhoutstraat en de bermen langs de Knesselarestraat.

De Lijn

Tijdens de afsluiting van het kruispunt Knesselarestraat - Tinhoutstraat zal De Lijn de wegomlegging van de werken volgen. De bushalte ‘De Hoorn’ blijft dus bediend. Mogelijks wordt deze wel tijdelijk verplaatst naar het begin van de Schipperstraat. Dit zal ter plaatse gesignaleerd worden.

De bushaltes 51 (ter hoogte van de Kleiputstraat) tot 54 (Steenoven) langs de Knesselarestraat zullen tijdelijk komen te vervallen. Zodra er terug doorgaand verkeer mogelijk is in de Knesselarestraat (normaal gezien vanaf 8 februari) zal De Lijn deze haltes terug bedienen.

Knesselarestraat

Aansluitend aan de aanleg van de riolering op het Kruispunt met de Tinhoutstraat zal de aannemer langs (de bermen in) de Knesselarestraat werken. Tijdens deze rioleringswerken wordt een deel van de rijweg ingenomen. Doorgaand verkeer blijft mogelijk met verkeerslichten.

Tinhoutstraat

Aansluitend aan de aanleg van de riolering op het Kruispunt met de Knesselarestraat zal de aannemer ook starten met de aanleg van de riolering in de Tinhoutstraat. Hierbij wordt telkens een stuk rijweg opgebroken voor de aanleg van de riolering en daarna terug toegankelijk gemaakt. Daarna wordt een volgend stuk opgebroken. Hierbij wordt gewerkt vanaf de Knesselarestraat richting de kerk. De aannemer zal de bewoners enkele dagen voor de opbraak voor hun woning verwittigen.

Doorgaand verkeer zal dus niet mogelijk zijn. De omleiding wordt ter plaatse aangeduid.


Tijdens de werken blijven het voetpad, fietspad en de parkeerstrook op de meeste plaatsen liggen. Deze moet wel altijd gedwarst worden voor de aansluiting van de woningen op de riolering. Op deze plaatsen zal een bruggetje over de werksleuf geplaatst worden zodat voetgangers door kunnen.

Blind Ezelstraat

De werken in de Blind Ezelstraat starten ook. De aannemer zal eerst de noodzakelijke putten in de bermen plaatsen wat plaatselijk wat hinder kan veroorzaken. Daarna zal hij aan de weg zelf beginnen. De bewoners krijgen van de aannemer een bericht in de bus wanneer ze precies hinder van de werken kunnen ondervinden.

Afvalophaling

De ophaalwagen van IVBO kan niet overal tot aan de werfzone komen. Daarom zijn er enkele ophaalpunten voorzien tot waar de ophaalwagen wel kan komen. Deze zijn ter plaatse aangeduid met een bord.

  • Kruispunt Tinhoutstaat - Knesselarestraat
  • Tinhoutstraat in de omgeving van huisnummer 39
  • Kruispunt Blind Ezelstraat met Zeldonkstraat
  • Kruispunt Blind Ezelstraat met Langendonkstraat

Woon je tussen de werkzone en één van boven vermelde ophaalpunten dan vragen we om je afval naar het ophaalpunt te brengen. Dit kan vanaf 18.00 u de avond voor de ophaling tot 7.00 u ’s morgens de dag van de ophaling. Door deze aanpassingen is het mogelijk dat het uur van ophaling anders is dan voor de werken. Hou dus zeker rekening met de vermelde uren van aanbieden.

Help elkaar. Is het voor je buur moeilijk om de afvalzak naar een ophaalpunt te brengen, dan zal je buur je dankbaar zijn als je zijn/haar afvalzak meeneemt.

Laatste stand van zaken over de werken?

Laatste stand van zaken over de werken?

We streven ernaar om de planning zo correct mogelijk te volgen. Maar hou er rekening mee dat de planning van de werken kan wijzigen door onvoorziene (weers)omstandigheden.

Voor een correcte stand van zaken:

Meer info

Heb je vragen over de uitvoering van dit project, dan kan je terecht bij:

  • Het contactcenter van Aquafin op het nummer 03 450 45 45 (elke werkdag tussen 8.00 en 19.00 u) of via contact@aquafin.be.
  • De dienst infrastructuur op het nummer 050 28 90 81 (tussen 8.00 en 16.30 u) of via infrastructuur@beernem.be.
  • Bij noodgevallen kan je buiten de werkuren en in het weekend bellen naar het gratis noodnummer: 0800 16 603.
op vrijdag 24 januari 2020
Nieuwsoverzicht